S.N. Title Group Published Date
1. Integrated Strategic Environment Assessment in Post-Earthquake Nepal 2015-2017 (Lessons Learnt Report) Others 2018-11-11   डाउनलोड
2. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन Others 2018-08-01   डाउनलोड
3. Collection of Environment Standards Others 2018-07-18   डाउनलोड
4. Updated National Implementation Plan for Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Nepal Others 2018-07-18   डाउनलोड
5. Renewable Energy Subsidy Policy 2073 Others 2018-05-15   डाउनलोड
6. Briefing note on UNFCCC COP22 and Nepal's Key Concerns, Issues and Events Others 2018-05-15   डाउनलोड
7. Population Pressure Index 2016 Others 2018-05-15   डाउनलोड
8. Paris Agreement Others 2018-05-15   डाउनलोड
9. Population Perspective Plan 2010-2031 Others 2018-05-15   डाउनलोड
10. Agreement between MoSTE and IFC Others 2018-05-15   डाउनलोड
11. वन तथा वातावरणको कार्य विभाजन Others 2018-05-15   डाउनलोड
12. Vision of The Forestry Sector Others 2018-05-15   डाउनलोड
13. Methodologies and Tasks Others 2018-05-15   डाउनलोड
14. अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष, २०६९ (सन् २०१२) Others 2018-05-15   डाउनलोड

Recent News

सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ्ग दुधकोशी गाँउपालिका वडा नं. ८ मा प्रस्तावित दुधकोशी ४ जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण
HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना
कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका वडा नं. ३ र ४ मा प्रस्तावित ब्रजमादी जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.७
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.६ कर्णाली प्रदेश