S.N. Title Group Published Date
1. नेपाल राजपत्र भाग ५ २०७५।८।३ (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।) Acts & Regulations 2018-11-26   Download
2. नेपाल राजपत्र भाग ३ २०७५।६।२९ नेपाल सरकार वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-२,३,६ र २० मा देहाय वमोजिम हेरफेर गरेको Acts & Regulations 2018-11-05   Download
3. Hydropower Environmental Impact Assessment Manual Acts & Regulations 2018-09-25   Download
4. सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
5. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
6. वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका २०६० Acts & Regulations 2018-05-15   Download
7. वन पैदावार (काठ/दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०५७ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
8. Nepal Biodiversity Strategy Acts & Regulations 2018-05-15   Download
9. सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन Acts & Regulations 2018-05-15   Download
10. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन - २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
11. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
12. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations   Download

Recent News

सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ्ग दुधकोशी गाँउपालिका वडा नं. ८ मा प्रस्तावित दुधकोशी ४ जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण
HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना
कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका वडा नं. ३ र ४ मा प्रस्तावित ब्रजमादी जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.७
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.६ कर्णाली प्रदेश