S.N. Title Group Published Date
1. 25 Years of Achievements on Biodiversity Conservation in Nepal Other Documents 2018-07-03   Download
2. Wildlife Stockpiles Management in Nepal Other Documents 2018-07-03   Download
3. EOI Notice for services on climate change & land degradation Other Documents 2018-05-16   Download
4. Updated National Implementation Plan (NIP) Other Documents 2018-05-16   Download
5. नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना Other Documents 2018-05-15   Download
6. NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020 Other Documents 2018-05-15   Download
7. वन सुरक्षा योजना – २०७० Other Documents 2018-05-15   Download
8. A Concept Note for the Review of the Master Plan for the Forest Sector (1988-2011) Other Documents 2018-05-15   Download
9. प्रतिवन्धित गैरकाष्ठ प्रजाति Other Documents 2018-05-15   Download
10. वन पैदावार प्राधिकरण अवधारणा पत्र Other Documents 2018-05-15   Download

Recent News

सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ्ग दुधकोशी गाँउपालिका वडा नं. ८ मा प्रस्तावित दुधकोशी ४ जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण
HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना
कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका वडा नं. ३ र ४ मा प्रस्तावित ब्रजमादी जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना
निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.७
सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.६ कर्णाली प्रदेश