क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर ऐन / नियम २०७८-०२-१३   डाउनलोड
2. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ ऐन / नियम २०७७-०५-०१   डाउनलोड
3. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ऐन / नियम २०७७-०३-०२   डाउनलोड
4. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐन / नियम २०७६-०७-२०   डाउनलोड
5. वन ऐन, २०७६ ऐन / नियम २०७६-०७-२०   डाउनलोड
6. नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली ऐन / नियम २०७६-०५-०१   डाउनलोड
7. शिवपुरी-नागार्जुन -राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७६ ऐन / नियम २०७६-०३-१५   डाउनलोड
8. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।११।१०) ऐन / नियम २०७६-०१-२०   डाउनलोड
9. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।६।२) ऐन / नियम २०७६-०१-२०   डाउनलोड
10. नेपाल राजपत्र भाग ५ २०७५।८।३ (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।) ऐन / नियम २०७५-०८-१०   डाउनलोड
11. नेपाल राजपत्र भाग ३ २०७५।६।२९ नेपाल सरकार वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-२,३,६ र २० मा देहाय वमोजिम हेरफेर गरेको ऐन / नियम २०७५-०७-१९   डाउनलोड
12. Hydropower Environmental Impact Assessment Manual ऐन / नियम २०७५-०६-०९   डाउनलोड
13. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७४।१।१० सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
14. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।१२।१७(राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौ संशोधन) ऐेन, २०७३) ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
15. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।७।२९(वन (दोस्रो संशोधन) ऐेन, २०७३) ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
16. सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९ ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
17. राष्‍ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु स‍ंरक्षण ऐन २०२९ ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
18. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
19. Nepal Biodiversity Strategy ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
20. सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
21. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन - २०६५ ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
22. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ ऐन / नियम २०७५-०२-०१   डाउनलोड
23. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ ऐन / नियम -०-०   डाउनलोड