क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. सिद्धार्थ केवलकार प्रा.लि.को पुरक वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन सम्वन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
2. Supplementary Environmental Impact Assessment (SEIA) of Siddhartha Cable Car Project Ministry of Federal Affairs and General Administration २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
3. First External Review for the IPBES Sustainable Use Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-१७ सूचना हेर्ने
4. Call for Nomination-Nexus Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
5. Call for Nomination-Transformative Change Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
6. Environmental Impact Assessment (EIA) of Upgrading Neuro Cardio and Multispeciality Hospital, Biratnagar Ministry of Health and Population, Ramshah Path, Kathmandu २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
7. Environmental Impact Assessment of Budhi Ganga Hydropower Project (20 MW), Achham & Bajura District, Nepal. Volume I: Main Report Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
8. Environmental Impact Assessment of Tinau Khola Small Hydropower Project (3.44 MW) Palpa, Nepal Department of Electricity Development & Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
9. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Sardu Khola Bridge Project Along Dharan-Mangalbare-Bishnupaduka Road, Sunsari District, Province no. 1 Ministry of Federal Affairs and General Administration, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
10. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Of Majhitar-Amarpur Dada-Ganesh ChowkRoad in Panchthar District (35 Km) Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Singhadurbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
11. EIA of Asian International Regency Hotel Forests २०७६-०५-०३ सूचना हेर्ने
12. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि गठित छनाेट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७६-०५-०१ सूचना हेर्ने
13. DraftReport EIA of Shaktikhor Industrial District Chitwan Forests २०७६-०४-२९ सूचना हेर्ने
14. EIA of Upallo Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
15. EIA of Upper Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
16. EIA Study of Hotel del'Annapurna Kathmandu Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
17. Standard EOI Document for Short Listing of Individual Consultants Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
18. EIA Study of Pokhara Grande, Pokhara Forests २०७६-०४-२४ सूचना हेर्ने
19. EIA Study of Kaligandaki Feed Industries (P) Ltd. Forests २०७६-०४-२२ सूचना हेर्ने
20. लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना २०७६।४।२० Forests २०७६-०४-२१ सूचना हेर्ने
21. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०४-१७ सूचना हेर्ने
22. EIA report of Kohalpur-Surkhet 132 kV Transmission Line Project MOFE २०७६-०४-१४ सूचना हेर्ने
23. EIA of Karuwa Seti Hydroelectric Project (32 MW) Forest २०७६-०४-१३ सूचना हेर्ने
24. Nepal Administrative Staff College Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
25. EIA Report of Tiplaying Kali Gandaki HEP Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
26. EIA Report of Rupa Tal Conservation Project Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
27. EOI Request_ Baseline_July 25_2019 _EbA II Forestry २०७६-०४-०९ सूचना हेर्ने
28. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान Forest २०७६-०४-०७ सूचना हेर्ने
29. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment २०७६-०४-०१ सूचना हेर्ने
30. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
31. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
32. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
33. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
34. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
35. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
36. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१७ सूचना हेर्ने
37. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१२ सूचना हेर्ने
38. रकमान्तर । Forests २०७६-०२-२४ सूचना हेर्ने
39. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
40. निकासा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
41. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
42. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
43. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-२७ सूचना हेर्ने
44. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-१४ सूचना हेर्ने
45. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-११-२९ सूचना हेर्ने
46. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७५-११-२७ सूचना हेर्ने
47. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन २०७५-११-०५ सूचना हेर्ने
48. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests २०७५-१०-२४ सूचना हेर्ने
49. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
50. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
51. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
52. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
53. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
54. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
55. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
56. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
57. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
58. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
59. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
60. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
61. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
62. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
63. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
64. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
65. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
66. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
67. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
68. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
69. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
70. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
71. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
72. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
73. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण २०७५-१०-०८ सूचना हेर्ने
74. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन २०७५-०९-२० सूचना हेर्ने
75. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests २०७५-०९-१८ सूचना हेर्ने
76. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
77. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
78. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन २०७५-०८-१६ सूचना हेर्ने
79. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन २०७५-०८-१० सूचना हेर्ने
80. Request for Proposal forests २०७५-०८-०४ सूचना हेर्ने
81. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment २०७५-०७-२८ सूचना हेर्ने
82. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०७-१८ सूचना हेर्ने
83. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन २०७५-०७-१३ सूचना हेर्ने
84. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७५-०७-०६ सूचना हेर्ने
85. रकमान्तर प्रशासन २०७५-०६-२८ सूचना हेर्ने
86. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-१० सूचना हेर्ने
87. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-०४ सूचना हेर्ने
88. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०५-२८ सूचना हेर्ने
89. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-३० सूचना हेर्ने
90. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२८ सूचना हेर्ने
91. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२७ सूचना हेर्ने
92. Draft of Technical Regulation on Toys Environment २०७५-०२-१६ सूचना हेर्ने
93. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
94. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
95. विश्व वातावरण दिवस नारा २०७५-०२-१३ सूचना हेर्ने
96. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE २०७५-०२-०२ सूचना हेर्ने
97. Call for nominations of experts for MOFE २०७५-०१-२४ सूचना हेर्ने
98. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE -०-० सूचना हेर्ने
99. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE -०-० सूचना हेर्ने
100. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE -०-० सूचना हेर्ने
101. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
102. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE -०-० सूचना हेर्ने