क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. लोवर अप्सुवा जलविद्युत (५४ मे.वा.), संखुवासभाको इआईए (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-२३ सूचना हेर्ने
2. नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीका बढुवाका संभाव्यहरुको योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना mofe २०७९-०३-१७ सूचना हेर्ने
3. सिम्ले (थारा) चुनढुङ्गा खानी, दाङको इआईए (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-१६ सूचना हेर्ने
4. संघीय संसद भवन परिसर आयोजना, सिंहदरवारको इआईए (७ दिने सूचना) MoFE २०७९-०३-१५ सूचना हेर्ने
5. छुजुङखोला जलविद्युत (६३ मे.वा.), संखुवासभाको इआईए (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-१६ सूचना हेर्ने
6. Master Degree Study-2023 थाईलैण्डको मनोनयन सम्वन्धी सूचना mofe २०७९-०३-१४ सूचना हेर्ने
7. निजामती सेवामा नविन सोंच वा आइडिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी संघीय मा. तथा सा.प्र. मन्त्रालयको सूचना mofe २०७९-०३-१४ सूचना हेर्ने
8. होङ्गु खोला जलविद्युत (२८.९ मे.वा.), सोलुखुम्बुको इआईए (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-१४ सूचना हेर्ने
9. बाङ्गेसिमल-सैन सडक (११२ कि.मी.), कर्णाली प्रदेशको इआईए (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-०७ सूचना हेर्ने
10. सडक विभाग केन्द्रिय भवन, काठमाण्डौको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०३-०६ सूचना हेर्ने
11. अप्पर मादी ० खोला जलविद्युत (४३ मे.वा.) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कास्की जिल्ला, गण्डकी प्रदेश MoFE २०७९-०२-१८ सूचना हेर्ने
12. कफी विकास केन्द्र, आँपचौर, गुल्मी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशकी क्षेत्र विस्तारको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन MoFE २०७९-०२-१८ सूचना हेर्ने
13. शीर मेमोरियल एडभेन्टिष्ट अस्पताल (२०० शैया) को EIA, काभ्रे (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०१-२८ सूचना हेर्ने
14. जालपादेवी केवलकार आयोजनाको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७९-०१-२२ सूचना हेर्ने
15. सुनकोसी-३ जलविद्युत (६८३ मे.वा.) को EIA, बागमती mofe २०७९-०१-१६ सूचना हेर्ने
16. सुनकोसी-२ जलविद्युत (९७८ मे.वा.) को EIA, बागमती mofe २०७९-०१-१६ सूचना हेर्ने
17. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७९ वैशाख ११ को सूचना) mofe २०७९-०१-११ सूचना हेर्ने
18. घुन्सा खोला जलविद्युत (७७.५ मे.वा.), ताप्लेजुङको EIA mofe २०७९-०१-०६ सूचना हेर्ने
19. EIA च्याङ्थापु…फालोट सडक खण्ड (१८ कि.मि.), पाँचथर नयाँ निर्माण, पाँचथर MoFE २०७८-१२-२३ सूचना हेर्ने
20. EIA देउराली…एकतप्का…जानकी मा.वि. फाकफोका…दोभान…महामाई…सताशीधाम…दोमुखा…सडक खण्ड (५२ कि.मि.), इलाम MoFE २०७८-१२-२३ सूचना हेर्ने
21. कृषि तथा वन वि. वि.मा B.Sc. Forestry अध्ययनको लागि मनोनयन MoFE २०७८-१२-२२ सूचना हेर्ने
22. राष्ट्रिय नि.यो.का. योजनाको राय उपलव्ध गराउने ठेगाना MoFE २०७८-१२-२० सूचना हेर्ने
23. राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना उपर राय सुझाव उपलव्ध गराउने MoFE २०७८-१२-१७ सूचना हेर्ने
24. व्यवसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को मस्यौदाको सम्बन्धमा सुझाव माग MoFE २०७८-१२-१४ सूचना हेर्ने
25. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयनको सूचना MoFE २०७८-१२-१३ सूचना हेर्ने
26. वैदेशिक अध्ययन द्धात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना MoFE २०७८-१२-१३ सूचना हेर्ने
27. M.Sc. Forestry मनोनयनको लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना MoFE २०७८-१२-१३ सूचना हेर्ने
28. देवघाट ट्रिज आयोजना (५७० मि.) चितवन (बागमती प्रदेश), नवलपरासी (व.सू.पू.) र तनहुँ (गण्डकी प्रदेश) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन MoFE २०७८-१२-११ सूचना हेर्ने
29. B.Sc.Forestry अध्ययनको लागि मनोनयनको सम्वन्धी सूचना MoFE २०७८-१२-११ सूचना हेर्ने
30. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना MoFE २०७८-१२-०९ सूचना हेर्ने
31. दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८ (मस्यौदा) मा राय सुझाव प्रदान गर्ने १५ दिने सूचना mofe २०७८-१२-०२ सूचना हेर्ने
32. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-१२-०२ सूचना हेर्ने
33. Call for Application BUR Project mofe २०७८-१२-०२ सूचना हेर्ने
34. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) तयार गर्नको लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी सूचना mofe २०७८-१२-०१ सूचना हेर्ने
35. सगरमाथा आधार शिविर पदमार्गमा बिटिएस को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-११-३० सूचना हेर्ने
36. पूर्व अध्ययन स्वीकृती MoFE २०७८-११-२९ सूचना हेर्ने
37. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदका आवेदकहरुको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना MoFE २०७८-११-२६ सूचना हेर्ने
38. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदका आवेदकहरुको बर्णानुक्रम अनुसार संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरीएको । MoFE २०७८-११-२६ सूचना हेर्ने
39. कालाकाटे … गढवा … राजपुर … बसन्तपुर … जन्ग्रहवा … करुवा … सिक्टा हुलाकी सडक खण्ड (३० कि.मि.) स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, दाङ MoFE २०७८-११-२६ सूचना हेर्ने
40. बबई खोला पुल (१४८.५ मि.) (लमही … तुलसीपुर सडक खण्ड) नयाँ निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, दाङ MoFE २०७८-११-२२ सूचना हेर्ने
41. गुर्जे खोला पुल (लमही… तुलसीपुर सडक खण्ड) (१०० मि.) निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन प्रतिवेदन, दाङ MoFE २०७८-११-२० सूचना हेर्ने
42. B.Sc.Forestry मनोनयनको लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना MoFE २०७८-११-१५ सूचना हेर्ने
43. दरखास्त अस्वीकृत तथा निवेदन दरपीठ गरिएको । MoFE २०७८-११-१३ सूचना हेर्ने
44. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Riyu Khola Bridge (240 m), Chitwan ‌MoFE २०७८-११-११ सूचना हेर्ने
45. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Baghai Khola Bridge (70 m), Chitwan ‌MoFE २०७८-११-११ सूचना हेर्ने
46. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Magui Khola Bridge (97.1 m), Chitwan MoFE २०७८-११-११ सूचना हेर्ने
47. कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्ड (२८ कि.मि.) स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कञ्चनपुर MoFE २०७८-११-१० सूचना हेर्ने
48. दैजी-लिप्ना-जोगबुढा (२० कि.मि.) सडक खण्ड स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कञ्चनपुर र डडेलधुरा MoFE २०७८-११-१० सूचना हेर्ने
49. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक छनौटको स्वीकृत दरखास्त सम्वन्धी सूचना mofe २०७८-११-०६ सूचना हेर्ने
50. भेरीगंगा न.पा. बृहत चक्रपथ (९५ कि.मि.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-११-०५ सूचना हेर्ने
51. रेफ्रिजेरेन्ट ग्याँस (HCFC-22) आयात सिफारिस सम्वन्धी सूचना (१५ दिने सूचना) mofe २०७८-११-०६ सूचना हेर्ने
52. रोल्वालिङ खोला जल विद्युत आयोजना २२ मे.वा., दोलखा जिल्ला वातावरणीत प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन MoFE २०७८-१०-२८ सूचना हेर्ने
53. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७८ माघ २० को सूचना) mofe २०७८-१०-२० सूचना हेर्ने
54. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक नियुक्तिको पदपूर्तिमा बैंक खाता सम्वन्धी सूचना mofe २०७८-१०-१४ सूचना हेर्ने
55. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक नियुक्तिको पदपूर्ति सूचना mofe २०७८-१०-१४ सूचना हेर्ने
56. कलेज अफ मेडिकल साइन्स शिक्षण अस्पताल, चितवनको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-१०-०७ सूचना हेर्ने
57. लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पतालको EIA प्रतिवेदन MoFE २०७८-१०-०२ सूचना हेर्ने
58. लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीित तथा कार्ययोजना २०७८ २०८८ को मस्यौदा MoFE २०७८-०९-३० सूचना हेर्ने
59. मार्स हस्पिटालिटी होटल, रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०९-२८ सूचना हेर्ने
60. होटल लालचन, काठमाण्डौको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०९-१३ सूचना हेर्ने
61. EIA of Uttarganga Storage Hydro (828 MW) (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०९-०५ सूचना हेर्ने
62. EIA report of Kankai Multipurpose Project 1 MoFE २०७८-०८-२९ सूचना हेर्ने
63. EIA _Hotel Royal Singi_DoT_Revised MoFE २०७८-०८-२८ सूचना हेर्ने
64. पूर्व अध्ययन स्वीकृती MoFE २०७८-०८-२७ सूचना हेर्ने
65. EbA II Anusandhan britti sambandhi suchana MoFE २०७८-०८-२७ सूचना हेर्ने
66. EIA Report of Hotel Shahansha_DoT_Revised MoFE २०७८-०८-२७ सूचना हेर्ने
67. EIA Report of The Oberoi Kathmandu Hotel_DoT Revised MoFE २०७८-०८-२७ सूचना हेर्ने
68. चैनपुर सेती जलविद्युत (२१० मे.वा.), बझाङको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०८-२६ सूचना हेर्ने
69. अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय रामसहाय प्रसाद यादवज्यूको शुभकामना सन्देश MoFE २०७८-०८-२५ सूचना हेर्ने
70. आ.व. ०७८/७९ को दरभाउपत्र स्वीकृत सम्वन्धमा mofe २०७८-०८-२३ सूचना हेर्ने
71. प्राविधिक ग्रेड सम्वन्धमा mofe २०७८-०८-०५ सूचना हेर्ने
72. काठमाडौ वि.वि. कृषि तथा वन विद्यालयको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०८-०१ सूचना हेर्ने
73. स्टेशनरी तथा अन्य कार्यालय सामान आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउ पत्र mofe २०७८-०७-२२ सूचना हेर्ने
74. SEIA STUDY OF TALLO MANANG MARSYANGDI HYDROELECTRIC PROJECT (139.2 MW), MANANG, GANDAKI PROVINCE, NEPAL MoFE २०७८-०७-१६ सूचना हेर्ने
75. दमक भ्यू टावर, झापाको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०७-१२ सूचना हेर्ने
76. अधिकृत द्वितीय र तृतीय वा सो सरहको सेवाकालिन प्रशिक्षणको सूचना (2078-07-10) mofe २०७८-०७-१० सूचना हेर्ने
77. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७८ कार्तिक ७ को सूचना) mofe २०७८-०७-०७ सूचना हेर्ने
78. EIA of Upper Arun Hydroelectric (7-days Notice) mofe २०७८-०७-०५ सूचना हेर्ने
79. राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) दस्ताबेजको मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सूचना mofe २०७८-०७-०२ सूचना हेर्ने
80. दीर्घकालिन उत्सर्जन न्यूनिकरण रणनीतिमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने ९ दिने सूचना MoFE २०७८-०६-२४ सूचना हेर्ने
81. मन्त्री निवास तथा प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क कार्यालय भवन, ललितपुरको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०६-२२ सूचना हेर्ने
82. बड्कापथ सिंचाई योजना लुम्विनी प्रदेशको EIA (७ दिने सूचना ) MoFE २०७८-०६-१९ सूचना हेर्ने
83. साँगु खोला ज.वि. (२० मे.वा.), दोलखाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०६-१८ सूचना हेर्ने
84. स्टाफ कलेज तालिम केन्द्र, काभ्रेको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०६-१८ सूचना हेर्ने
85. मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको मस्यौदा mofe २०७८-०६-१५ सूचना हेर्ने
86. वन नियमावली, २०७८ को मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने १० दिने सूचना mofe २०७८-०६-०६ सूचना हेर्ने
87. दुधकोशी-२ सोलुखुम्बु (७० मे.वा.) जलविद्युतको SEIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०६-०६ सूचना हेर्ने
88. ३००० व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०६-०१ सूचना हेर्ने
89. आ.व.२०७७।०७८ को का.स.मू. लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाईएको सूचना ‌MoFE २०७८-०५-३१ सूचना हेर्ने
90. Loss and Damage प्रतिवेदनमा राय/सुझाव माग गरिएको सूचना (१० दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२७ सूचना हेर्ने
91. JDS/Japan छात्रवृत्तिको लागि मनोनयन गर्ने सूचना mofe २०७८-०५-२५ सूचना हेर्ने
92. सैनामैना नगरपालिकाको ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२५ सूचना हेर्ने
93. सेतीनदी-६ जलाशययुक्त आयोजना (३०८ मे.वा.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२३ सूचना हेर्ने
94. B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना mofe २०७८-०५-२३ सूचना हेर्ने
95. तमोर खोला-५ ज.वि.आयोजना (३७.५ मे.वा.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२२ सूचना हेर्ने
96. सैनामैना चक्रपथ (३८.९८७ कि.मी.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२२ सूचना हेर्ने
97. बेलबास नुवाकोट दोभान सडक (१७.०५ कि.मी.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२२ सूचना हेर्ने
98. बुटवल १४-१५ चक्रपथ सडक (८ कि.मी.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२२ सूचना हेर्ने
99. सर्वोत्तम स्टील्स उद्योग, पर्साको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-२२ सूचना हेर्ने
100. आँधिखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन MoFE २०७८-०५-१८ सूचना हेर्ने
101. नौमुरे वहुउद्देश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन MoFE २०७८-०५-१७ सूचना हेर्ने
102. निजामती सेवा दिवसको अवसरमा वृक्षारोपणको लागि स्थान तोकिएको MoFE २०७८-०५-१६ सूचना हेर्ने
103. वलेफि खाेला जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन MoFE २०७८-०५-११ सूचना हेर्ने
104. वैदेशिक अध्ययन, तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । MoFE २०७८-०५-११ सूचना हेर्ने
105. आनन्दवन अस्पताल, ललितपुरको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०५-०२ सूचना हेर्ने
106. तारागाउँ रिजेन्सी होटल, काठमाण्डौको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०४-२८ सूचना हेर्ने
107. स्काई वाक टावर, काठमाण्डौको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०४-२५ सूचना हेर्ने
108. सम्बद्धता निर्धारण सम्बन्धी सूचना MoFE २०७८-०४-१९ सूचना हेर्ने
109. Notice: Call for Nominations of Experts mofe २०७८-०४-१८ सूचना हेर्ने
110. रामपुर क्याम्पस, चितवनको भौतिक संरचना निर्माणको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०४-१५ सूचना हेर्ने
111. ILaM आयोजनाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना mofe २०७८-०४-१० सूचना हेर्ने
112. संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि सूचना mofe २०७८-०३-३० सूचना हेर्ने
113. सूची दर्ता गर्ने सूचना (२०७८-०३-२९) mofe २०७८-०३-२९ सूचना हेर्ने
114. तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (४७४.२५ मे.वा.) को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-२९ सूचना हेर्ने
115. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण, काभ्रेको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०३-२८ सूचना हेर्ने
116. होटेल हिमालय, ललितपुरको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-२७ सूचना हेर्ने
117. सवारी चालक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (2078-03-23) mofe २०७८-०३-२३ सूचना हेर्ने
118. कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिती सम्बन्धमा MoFE २०७८-०३-२२ सूचना हेर्ने
119. गोदावरी बहुउद्देशीय रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-१८ सूचना हेर्ने
120. वातावरण सं.ऐन अनुसार जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी क्रियाकलापवारे १५ दिने सूचना mofe २०७८-०३-१८ सूचना हेर्ने
121. अधिकृत द्वितीय वा सो सरहको सेवाकालिन प्रशिक्षणको सूचना (2078-03-18) mofe २०७८-०३-१८ सूचना हेर्ने
122. लामीरह बहुउद्देश्यीय आयोजना, रुपन्देहीको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-१८ सूचना हेर्ने
123. सौराहा-कुमरोज-कटहर-भण्डारा-पिप्ले सडक-२८ कि.मी.को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-१७ सूचना हेर्ने
124. सैलोली-खैरहनी-बुढौली-सौराहा सडक-७ कि.मी.को EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-१७ सूचना हेर्ने
125. सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटल, रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) mofe २०७८-०३-१५ सूचना हेर्ने
126. लम्की औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०३-०९ सूचना हेर्ने
127. तल्लो बरुणखोला हाईड्रो १३२ मे.वा.को EIA, संखुवासभा (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०३-०९ सूचना हेर्ने
128. बेनी कालिगण्डकी जलविद्युतको EIA (५०.५३ मे.वा.) ७ दिने सूचना MoFE २०७८-०३-०९ सूचना हेर्ने
129. गोकर्ण फोरेष्ट रिसोर्टको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०३-०८ सूचना हेर्ने
130. Supplementary EIA of Upper Marsyangdi-2 Hydro (327 MW) (7-days Notice) MoFE २०७८-०३-०१ सूचना हेर्ने
131. म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न २१ स्थानमा बिटिएस टावर निर्माणको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०२-२८ सूचना हेर्ने
132. काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको पूरक EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०२-१९ सूचना हेर्ने
133. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०२-१६) MoFE २०७८-०२-१६ सूचना हेर्ने
134. लगडी-गढियानी-जमदह-साँघुरी (मध्यपहाडी लिङ्करोड) २१.५ कि.मी. सडकको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०२-१३ सूचना हेर्ने
135. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा । २०७८।१।१५ MoFE २०७८-०२-०३ सूचना हेर्ने
136. सुपर काबेलीखोला ए (१३.५ मे.वा) को EIA, ताप्लेजुङ (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-३० सूचना हेर्ने
137. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागी गठीत छनौट समितिको सूचना MoFE २०७८-०१-३० सूचना हेर्ने
138. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । २०७८।१।२९ MoFE २०७८-०१-२९ सूचना हेर्ने
139. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको Short list MoFE २०७८-०१-१८ सूचना हेर्ने
140. अरुण-४ जलविद्युत आयोजना (४९०.२ मे.वा.) को EIA, संखुवासभा (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-१५ सूचना हेर्ने
141. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि परीक्षा तालिका MoFE २०७८-०१-१४ सूचना हेर्ने
142. सुपर काबेलीखोला जलविद्युत (१२ मे.वा.) को EIA, ताप्लेजुङ (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-१४ सूचना हेर्ने
143. पुर्व अध्ययन सहमति २०७८।१।१२ MoFE २०७८-०१-१२ सूचना हेर्ने
144. B.Sc.Forestry अध्ययन सम्वन्धी सूचना (२०७८-०१-०९) MoFE २०७८-०१-०९ सूचना हेर्ने
145. वन पेशी थप गर्ने सम्वन्धमा MoFE २०७८-०१-०७ सूचना हेर्ने
146. वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश MoFE २०७८-०१-०६ सूचना हेर्ने
147. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०१-०२) MoFE २०७८-०१-०५ सूचना हेर्ने
148. B.Sc.Forestry अध्ययनका लागि मनोनयनको सूचना (२०७८-०१-०३) MoFE २०७८-०१-०३ सूचना हेर्ने
149. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-३१) MoFE २०७७-१२-३१ सूचना हेर्ने
150. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-३१ सूचना हेर्ने
151. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
152. 2020 Master of Forest Economics and Policy लगायतको वैदेशिक अध्ययन तलीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
153. Australia Awards लगायतको वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
154. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा विभागीय कोटामा B.Sc Forestry अध्ययनको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
155. Roadmap to Nepal's Engagement in COP26 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे सूचना MoFE २०७७-१२-२० सूचना हेर्ने
156. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ सम्वन्धी मं.प.को मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय MoFE २०७७-१२-२० सूचना हेर्ने
157. एन्फा टेक्निकल सेन्टरको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
158. MSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (२०७७।१२।१७) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
159. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-१८) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
160. ILaM आयोजनाको मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-१२ सूचना हेर्ने
161. वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) MoFE २०७७-१२-०८ सूचना हेर्ने
162. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-०३ सूचना हेर्ने
163. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति विज्ञापन रद्द सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-०२ सूचना हेर्ने
164. NAP Vacancy Notice (Re-Notice) MoFE २०७७-१२-०२ सूचना हेर्ने
165. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा MSc Forestry अध्ययनको लागि आवेदन पेश गरेका कर्मचारीले थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-११-२५ सूचना हेर्ने
166. Nepal Red Cross Society (रक्तदान सम्बन्धमा) MoFE २०७७-११-१८ सूचना हेर्ने
167. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति बाँडफाँडको सूचना (२०७७।११।१३) MoFE २०७७-११-१३ सूचना हेर्ने
168. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-११-११) MoFE २०७७-११-११ सूचना हेर्ने
169. वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना MoFE २०७७-११-११ सूचना हेर्ने
170. कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि समन्वय सम्वन्धमा MoFE २०७७-११-१० सूचना हेर्ने
171. MSc Forestry अध्ययनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हेटौडासंगको MoU सूचना MoFE २०७७-११-०२ सूचना हेर्ने
172. EIA of Residence Apartment for Managers of Surya Nepal Pvt.Ltd., Bara (7-days Notice) MoFE २०७७-१०-२९ सूचना हेर्ने
173. पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१०-२८ सूचना हेर्ने
174. मुडखु-आठमाइल-घट्टेखोला-बन्चरेडाँडा सडक (७.४८ कि.मी.) को EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-२६ सूचना हेर्ने
175. कल्याणपुर-गाईघाट सडक योजना (१८ कि.मि.) को EIA, सप्तरी-उदयपुर (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-२२ सूचना हेर्ने
176. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२१) MoFE २०७७-१०-२१ सूचना हेर्ने
177. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२०) MoFE २०७७-१०-२० सूचना हेर्ने
178. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-१९) MoFE २०७७-१०-१९ सूचना हेर्ने
179. तमोर करिडोर सडकखण्ड (४० कि.मी.), ताप्लेजुङको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
180. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना (२०७७ माघ १८) MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
181. चिसापानी-डकाहा-चकमके-बाहुन तिपलिङ्ग .... सडकको EIA (६.८०८ कि.मी), धनुषा MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
182. नेपाल सरकार मं.प.को २०७७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा MoFE २०७७-१०-१५ सूचना हेर्ने
183. वातावरण विज्ञहरूको सूची (Roster) को लागि १५ दिने सूचना MoFE २०७७-१०-१५ सूचना हेर्ने
184. वन विज्ञान विषयमा स्‍नातकोत्तर तह अध्ययनको लागि सिट संख्याको सूचना MoFE २०७७-१०-०७ सूचना हेर्ने
185. आवेदन सहमति MoFE २०७७-१०-०६ सूचना हेर्ने
186. NAP Vacancy Notice MoFE २०७७-१०-०५ सूचना हेर्ने
187. बैदेशिक अध्ययन तालीम (Republic of Korea) MoFE २०७७-०९-२९ सूचना हेर्ने
188. आवेदन सहमति MoFE २०७७-०९-२० सूचना हेर्ने
189. छिन्नमस्ता अस्पताल २०० शैय्याको प्रस्तावित EIA प्रतिवेदन MoFE २०७७-०९-०९ सूचना हेर्ने
190. EIA for Electricity Transmission (Lapsiphedi-Ratmate... New Butwal 400kV Substations) 7-days Notice MoFE २०७७-०९-०९ सूचना हेर्ने
191. EbA II अछाम जिल्ला आयोजना संयोजक छनौटको सूचना MoFE २०७७-०८-२८ सूचना हेर्ने
192. Draft EIA Report of Damak Clean Industrial Park MoFE २०७७-०८-२५ सूचना हेर्ने
193. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-२४ सूचना हेर्ने
194. Draft EIA_Report_OpticalFiber Solukhumbu MoFE २०७७-०८-२३ सूचना हेर्ने
195. व्दितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०८-२२ सूचना हेर्ने
196. नोवेल अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-२१ सूचना हेर्ने
197. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०८-१६ सूचना हेर्ने
198. बुटवल-लमही रेलवे लाईनको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०८-१४ सूचना हेर्ने
199. प्रशिक्षक हुन नपाउने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-१५ सूचना हेर्ने
200. eNDC को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराई दिने १० दिने सूचना MoFE २०७७-०८-०४ सूचना हेर्ने
201. लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सूचना MoFE २०७७-०७-२८ सूचना हेर्ने
202. क्रिमसन हस्पिटल (२०० शैया), रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०७-२० सूचना हेर्ने
203. EIA of Lipana-Tikhachuli-Gairigau-Nayar Buder Road (11 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE २०७७-०७-१९ सूचना हेर्ने
204. EIA of Saleta-Simalband-Palgadi Road (12 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE २०७७-०७-१९ सूचना हेर्ने
205. द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०७-१८ सूचना हेर्ने
206. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-०७-१७) MoFE २०७७-०७-१७ सूचना हेर्ने
207. बीर अस्पतालको सर्जिकल ब्लक र बङ्कर कम्प्लेक्सको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०६-२७ सूचना हेर्ने
208. मध्य होङ्गुखोला बी जलविद्युत (२२.९ मे.वा.), सोलुखुम्बु MoFE २०७७-०६-२२ सूचना हेर्ने
209. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०६-१५ सूचना हेर्ने
210. EIA of Hotel Saffron CK, Rupandehi (7-days Notice) MoFE २०७७-०६-१६ सूचना हेर्ने
211. त्रिवेणी सिंचाइ आयोजना, झापाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-३२ सूचना हेर्ने
212. सूचीकृत संस्थाहरुको विवरण MoFE २०७७-०४-२८ सूचना हेर्ने
213. EIA of Kalika Refinery, Nawalparasi (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-२८ सूचना हेर्ने
214. राप्ती चक्रपथ आयोजनाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-२५ सूचना हेर्ने
215. माथिल्लो सितखोला साना ज.वि.आ. (९०५ कि.वा.) को EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१८ सूचना हेर्ने
216. अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०४-१५ सूचना हेर्ने
217. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०४-१५ सूचना हेर्ने
218. बुटवल मेडिकल कलेज, रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१४ सूचना हेर्ने
219. बर्दिबास मेडिकल कलेज, महोत्तरीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१४ सूचना हेर्ने
220. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०४-११ सूचना हेर्ने
221. EIA of Chino Khola Hydro (7.9 MW), Manang (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-०८ सूचना हेर्ने
222. EIA of Hotel Blue Mountain, Nagarkot (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-०७ सूचना हेर्ने
223. बाँझकटेरी-ढोरपाटन (७१ कि.मी.) सडक निर्माणको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०६ सूचना हेर्ने
224. न्यूटन हस्पिटल (२५० शैया), चितवनको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०५ सूचना हेर्ने
225. सूची दर्ता गर्ने सूचना MoFE २०७७-०४-०४ सूचना हेर्ने