क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. सातकाेशी कुखुरापालन फार्म, सुनसरीकाे EIA MOFE २०७६-१०-१२ सूचना हेर्ने
2. लालबकिया सि‌ंचाई आयाेजना, राैतहटकाे EIA MOFE २०७६-१०-१२ सूचना हेर्ने
3. आवश्यकता सम्वन्धी सूचना Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-०८ सूचना हेर्ने
4. परिष्कृत राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान (Enhanced NDC) सम्वन्धमा राय/सुझाव संकलन सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-१०-०७ सूचना हेर्ने
5. मिदिम १ जलविद्युत आयोजना (१३.४२४ मे.वा.) को EIA, लमजुङ Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-०३ सूचना हेर्ने
6. होटल पवन प्यालेस आयोजना (२३१ शैया) को EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-२९ सूचना हेर्ने
7. लिखु खोला-१ को EIA मा राय सुझाव सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित: २०७६/०९/२२) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-२२ सूचना हेर्ने
8. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी ७ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-२२ सूचना हेर्ने
9. इसुवा क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (३७.७ मे.वा) को EIA, संखुवासभा Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-१८ सूचना हेर्ने
10. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-११ सूचना हेर्ने
11. EIA of Bunk-Budar-Nayale Road (12.5 Km) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०८ सूचना हेर्ने
12. EIA of Mahakali Corridor (North-South Lok Marga) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०८ सूचना हेर्ने
13. तल्लो अप्सुवा जलविद्युत आयोजना (४५ मे.वा.), संखुवासभाको EIA Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०७ सूचना हेर्ने
14. खाताको विवरण सम्वन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-०१ सूचना हेर्ने
15. LoI and RFP for Selection of District Project Coordination (DPC) for EbA II Project Ministry of Forests and Environment २०७६-०८-१९ सूचना हेर्ने
16. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा उ.स.सरह सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१७ सूचना हेर्ने
17. त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ-स्याप्रुवेशी सडक (१७ कि.मी.) को EIA सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
18. त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ-स्याप्रुवेशी सडक (१७ कि.मी.) को EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
19. हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना (५७ मे.वा.) लमजुङको EIA सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
20. हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना (५७ मे.वा.) लमजुङको EIA वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
21. र्‍याडिसन होटल, लाजिम्पाट, काठमाण्डौको EIA Study वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१५ सूचना हेर्ने
22. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१३ सूचना हेर्ने
23. EIA of Tamor Corridor (Mulghat-Lubughat-Majhitar-Limbunipul Dovan Road Section) in Dhankuta & Panchthar (115 Km) Ministry of Forests and Environment २०७६-०८-१० सूचना हेर्ने
24. तामाकोशी-५ जलविद्युत आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-२७ सूचना हेर्ने
25. नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको Draft EIA Report (३० दिने सूचना) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-२२ सूचना हेर्ने
26. EIA Report of Kaligandaki Corridor (220 KV) Transmission Line Project Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-२१ सूचना हेर्ने
27. दैजी औधोगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१९ सूचना हेर्ने
28. स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका २०७६ को मस्यौदामा सुझावको लागि अनुरोध वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१९ सूचना हेर्ने
29. Request for Full Proposals (RFP) for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१७ सूचना हेर्ने
30. Noticed: Shortlisted Firms from EoI for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१७ सूचना हेर्ने
31. सोल्टी होटलको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१८ सूचना हेर्ने
32. सोल्टी होटलको EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१८ सूचना हेर्ने
33. पेगु खोला साना जलविद्युत आयोजना (३ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
34. पेगु खोला साना जलविद्युत आयोजना (३ मे.वा.) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
35. EIA Study of Seti Nadi Hydroelectric Project (25 MW), Kaski Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
36. सेती नदी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।१५) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
37. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-२४ सूचना हेर्ने
38. EIA Study of Sunkoshi Marin Diversion Multi-purpose Project (28.62 MW) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-१५ सूचना हेर्ने
39. सुनकोशी मरीन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि प्रकाशित ७ (सात) दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-१५ सूचना हेर्ने
40. सम्राट सिमेण्ट लमही न.पा.दाङको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
41. EIA Study of Samrat Cement, Lamahi, Dang, Province # 5 Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS) २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
42. इसुवाखोला जलविद्युत आयोजना (९७.२ मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
43. म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना (५७.३० मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०७) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०७ सूचना हेर्ने
44. EIA of Myagdi Khola Hydropower Project (57.30 MW), Gandaki Province, Myagdi MoEWRI and Department of Electricity Development २०७६-०६-०७ सूचना हेर्ने
45. तादीखोला जलविद्युत आयोजना (५ मेगावाट): पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (१५ दिने सूचना) MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०६-०८ सूचना हेर्ने
46. प्रस्तावित माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०६-०८ सूचना हेर्ने
47. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०६ सूचना हेर्ने
48. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
49. EOI Document for Short listing of Individual Consultants for DPC for EbA II Project (Achham, Salyan & Dolakha) MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
50. EoI for District Project Coordinator (DPC). Re-Publication Notice MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
51. सहजपुर-वोगटान दिपायल सडकको EIA सम्वन्धी ३० दिने सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०५।३१) Ministry of Physical Infrastructure & Transport २०७६-०५-३१ सूचना हेर्ने
52. सिद्धार्थ केवलकार प्रा.लि.को पुरक वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन सम्वन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
53. Supplementary Environmental Impact Assessment (SEIA) of Siddhartha Cable Car Project Ministry of Federal Affairs and General Administration २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
54. First External Review for the IPBES Sustainable Use Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-१७ सूचना हेर्ने
55. Call for Nomination-Nexus Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
56. Call for Nomination-Transformative Change Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
57. Environmental Impact Assessment (EIA) of Upgrading Neuro Cardio and Multispeciality Hospital, Biratnagar Ministry of Health and Population, Ramshah Path, Kathmandu २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
58. Environmental Impact Assessment of Budhi Ganga Hydropower Project (20 MW), Achham & Bajura District, Nepal. Volume I: Main Report Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
59. Environmental Impact Assessment of Tinau Khola Small Hydropower Project (3.44 MW) Palpa, Nepal Department of Electricity Development & Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
60. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Sardu Khola Bridge Project Along Dharan-Mangalbare-Bishnupaduka Road, Sunsari District, Province no. 1 Ministry of Federal Affairs and General Administration, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
61. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Of Majhitar-Amarpur Dada-Ganesh ChowkRoad in Panchthar District (35 Km) Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Singhadurbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
62. EIA of Asian International Regency Hotel Forests २०७६-०५-०३ सूचना हेर्ने
63. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि गठित छनाेट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७६-०५-०१ सूचना हेर्ने
64. DraftReport EIA of Shaktikhor Industrial District Chitwan Forests २०७६-०४-२९ सूचना हेर्ने
65. EIA of Upallo Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
66. EIA of Upper Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
67. EIA Study of Hotel del'Annapurna Kathmandu Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
68. Standard EOI Document for Short Listing of Individual Consultants Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
69. EIA Study of Pokhara Grande, Pokhara Forests २०७६-०४-२४ सूचना हेर्ने
70. EIA Study of Kaligandaki Feed Industries (P) Ltd. Forests २०७६-०४-२२ सूचना हेर्ने
71. लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना २०७६।४।२० Forests २०७६-०४-२१ सूचना हेर्ने
72. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०४-१७ सूचना हेर्ने
73. EIA report of Kohalpur-Surkhet 132 kV Transmission Line Project MOFE २०७६-०४-१४ सूचना हेर्ने
74. EIA of Karuwa Seti Hydroelectric Project (32 MW) Forest २०७६-०४-१३ सूचना हेर्ने
75. Nepal Administrative Staff College Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
76. EIA Report of Tiplaying Kali Gandaki HEP Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
77. EIA Report of Rupa Tal Conservation Project Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
78. EOI Request_ Baseline_July 25_2019 _EbA II Forestry २०७६-०४-०९ सूचना हेर्ने
79. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान Forest २०७६-०४-०७ सूचना हेर्ने
80. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment २०७६-०४-०१ सूचना हेर्ने
81. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
82. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
83. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
84. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
85. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
86. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
87. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१७ सूचना हेर्ने
88. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१२ सूचना हेर्ने
89. रकमान्तर । Forests २०७६-०२-२४ सूचना हेर्ने
90. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
91. निकासा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
92. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
93. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
94. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-२७ सूचना हेर्ने
95. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-१४ सूचना हेर्ने
96. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-११-२९ सूचना हेर्ने
97. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७५-११-२७ सूचना हेर्ने
98. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन २०७५-११-०५ सूचना हेर्ने
99. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests २०७५-१०-२४ सूचना हेर्ने
100. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
101. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
102. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
103. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
104. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
105. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
106. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
107. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
108. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
109. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
110. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
111. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
112. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
113. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
114. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
115. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
116. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
117. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
118. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
119. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
120. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
121. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
122. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
123. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
124. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण २०७५-१०-०८ सूचना हेर्ने
125. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन २०७५-०९-२० सूचना हेर्ने
126. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests २०७५-०९-१८ सूचना हेर्ने
127. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
128. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
129. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन २०७५-०८-१६ सूचना हेर्ने
130. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन २०७५-०८-१० सूचना हेर्ने
131. Request for Proposal forests २०७५-०८-०४ सूचना हेर्ने
132. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment २०७५-०७-२८ सूचना हेर्ने
133. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०७-१८ सूचना हेर्ने
134. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन २०७५-०७-१३ सूचना हेर्ने
135. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७५-०७-०६ सूचना हेर्ने
136. रकमान्तर प्रशासन २०७५-०६-२८ सूचना हेर्ने
137. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-१० सूचना हेर्ने
138. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-०४ सूचना हेर्ने
139. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०५-२८ सूचना हेर्ने
140. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-३० सूचना हेर्ने
141. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२८ सूचना हेर्ने
142. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२७ सूचना हेर्ने
143. Draft of Technical Regulation on Toys Environment २०७५-०२-१६ सूचना हेर्ने
144. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
145. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
146. विश्व वातावरण दिवस नारा २०७५-०२-१३ सूचना हेर्ने
147. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE २०७५-०२-०२ सूचना हेर्ने
148. Call for nominations of experts for MOFE २०७५-०१-२४ सूचना हेर्ने
149. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE -०-० सूचना हेर्ने
150. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE -०-० सूचना हेर्ने
151. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE -०-० सूचना हेर्ने
152. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
153. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE -०-० सूचना हेर्ने