S.N. Title Submitted By Published Date
1. सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ्ग दुधकोशी गाँउपालिका वडा नं. ८ मा प्रस्तावित दुधकोशी ४ जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना वातावरण 2018-12-11 View Notice
2. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण 2018-12-10 View Notice
3. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण 2018-12-10 View Notice
4. कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका वडा नं. ३ र ४ मा प्रस्तावित ब्रजमादी जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना वातावरण 2018-12-09 View Notice
5. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन 2018-12-02 View Notice
6. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.७ प्रशासन 2018-11-29 View Notice
7. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.६ कर्णाली प्रदेश प्रशासन 2018-11-29 View Notice
8. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.५ प्रशासन 2018-11-29 View Notice
9. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.४ गण्डकी प्रदेश प्रशासन 2018-11-29 View Notice
10. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.३ प्रशासन 2018-11-29 View Notice
11. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.२ प्रशासन 2018-11-29 View Notice
12. सहायक वन अधिकृतहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रदेश नं.१ प्रशासन 2018-11-29 View Notice
13. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन 2018-11-26 View Notice
14. Request for Proposal forests 2018-11-20 View Notice
15. EIA of Sankhuwakhola Hydropower Project Environment 2018-11-18 View Notice
16. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment 2018-11-14 View Notice
17. म्यादी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाँउपालिकामा प्रस्तावित मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि अाव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना । Environment 2018-11-13 View Notice
18. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-11-04 View Notice
19. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन 2018-10-30 View Notice
20. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2018-10-23 View Notice
21. रकमान्तर प्रशासन 2018-10-14 View Notice
22. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-26 View Notice
23. Career Opportunities Environment 2018-09-25 View Notice
24. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-20 View Notice
25. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-09-13 View Notice
26. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-15 View Notice
27. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-13 View Notice
28. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-12 View Notice
29. Draft of Technical Regulation on Toys Environment 2018-05-30 View Notice
30. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2018-07-12 View Notice
31. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2018-07-08 View Notice
32. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE 2018-06-08 View Notice
33. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE 2018-06-08 View Notice
34. विश्व वातावरण दिवस नारा 2018-05-27 View Notice
35. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-16 View Notice
36. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
37. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE View Notice
38. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE View Notice
39. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE View Notice
40. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE View Notice
41. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE View Notice