Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

यस मन्त्रालयको नयाँ वेव साईट निर्माणको क्रममा रहेको हुनाले आवश्यक पर्ने अन्य विवरण पुरानो वेव साइटबाट पनि हर्न सक्नुहुनेछ ।

18
Sept 2022
आ.व. 2078।079 को का.स.मू. लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण
16
Sept 2022
JDS (2023) तथा अन्य वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना
12
Sept 2022
नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्तिको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना
08
Sept 2022
Short List of the Applicants for BUR Project
07
Sept 2022
यारुखोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि. (30.59 मे.वा.), गोरखाको इआईए (7 दिने सूचना)
31
Aug 2022
चतरा-लेगुवाघाट सडक (62.426 कि.मी.) सडकको इआईए (7 दिने सूचना)
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
18
Nov 2021
Press Release (2078-08-02)
28
Oct 2021
Press Release (2078-07-11)
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

मुख्य प्रकाशनहरु