Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

16
Mar 2023
काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटलको EIA मा राय सुझावका लागी 7 दिने सूचना
15
Mar 2023
सेन्ट्रल मल विराटनगरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्_कन अध्ययन प्रतिवेदनमा राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा
09
Mar 2023
आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन
05
Mar 2023
EIA of Madhya Chameliya Hydro (28.304 MW), Darchuli (7-days Notice)
02
Mar 2023
मरीन परियोजनाको राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
26
Feb 2023
नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि छनौट समितिको सूचना
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
18
Nov 2021
Press Release (2078-08-02)
28
Oct 2021
Press Release (2078-07-11)
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Mr. Pushpa Kamal Dahal (Prachanda)

Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister of Forests and Environment

Dr. Rewati Raman Poudel

Acting Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु