Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

29
Feb 2024
M.Sc. अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
26
Feb 2024
बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर, शाखा तथा प्रशाखा नहरको EIA (7 days Notice)
25
Feb 2024
आगामी तीन वर्ष (आ.व. २०८१/८२-२०८३/८४) को बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा, २०८०
23
Feb 2024
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. १४ गढी वराहताल कार्यपालिका कल्याणगढ छाप्रे दोबाटा रेक्चा धनरास बेनिघाट सडक (चेनेज: ०+००० देखि १०२+१३३), सुर्खेत आयोजनाको निर्माणको लागि EIA (7 days Notice)
22
Feb 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना
22
Feb 2024
EIA of upgrading the Kamala-Dhalekbar-Pathlaiya Road Section (130 Km) (7-days Notice)
17
Dec 2023
Press Release of COP28
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट 3-6 October 2023 मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
Press Note: 2nd Climate Council Meeting 2080-05-29
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
23
Aug 2023
Notice for Supply and Delivery of Office Supplies and Other Goods
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
26
Feb 2024
Proactive Disclosure on RTI (2080 Kartik-Poush)
06
Aug 2023
Proactive Disclosure on RTI (2080 Baishakh-Asar)
03
May 2023
Proactive Disclosure on RTI (2079 Magh-Chaitra)
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Dr. Birendra Prasad Mahato

Hon'ble Minister

Dr. Deepak Kumar Kharal

Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु