Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

31
May 2024
B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना
24
May 2024
आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
19
May 2024
बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
17
May 2024
SEIA of Lower Solu Hydro-electric Project (82MW) (7 Days Notice)
17
May 2024
दि एभरेष्ट होटेलको EIA (7 Days Notice)
16
April 2024
संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा (2081-01-04)
03
May 2024
विज्ञप्ती
04
Mar 2024
माननीय मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोज्यू UNEA-6 मा सहभागी प्रेस विज्ञप्ती
17
Dec 2023
Press Release of COP28
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट 3-6 October 2023 मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
Press Note: 2nd Climate Council Meeting 2080-05-29
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
23
Aug 2023
Notice for Supply and Delivery of Office Supplies and Other Goods
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
26
Feb 2024
Proactive Disclosure on RTI (2080 Kartik-Poush)
06
Aug 2023
Proactive Disclosure on RTI (2080 Baishakh-Asar)
03
May 2023
Proactive Disclosure on RTI (2079 Magh-Chaitra)
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Hon. Nawal Kishor Sah Sudi

Minister of Forests and Environment

Dr. Govinda Prasad Sharma

Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु