Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

यस मन्त्रालयको नयाँ वेव साईट निर्माणको क्रममा रहेको हुनाले आवश्यक पर्ने अन्य विवरण पुरानो वेव साइटबाट पनि हर्न सक्नुहुनेछ ।

30
Nov 2022
धुलिखेल हस्पीटल तथा ट्रमा सेन्टर, धुलिखेल, काभ्रेको इआईए प्रतिवेदनमा राय सुझाव सम्बन्धमा (7 दिने सूचना)
30
Nov 2022
सेदी लक्जरी होटल, कास्कीको इआईए (7 दिने सूचना)
25
Nov 2022
नारखोला ज.वि. (58.90 मे.वा.), मनाङको इआईए (7-Days Notice)
22
Nov 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धमा (2079-08-06)
10
Nov 2022
क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन/कार्यसूची र इआईए स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण सम्वन्धी सूचना
10
Nov 2022
सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (6.416 कि.मी.), कास्कीको इआईए (7 दिने सूचना)
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
18
Nov 2021
Press Release (2078-08-02)
28
Oct 2021
Press Release (2078-07-11)
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Sher Bahadur Deuba

Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister of Forests and Environment

...

Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु