Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

यस मन्त्रालयको नयाँ वेव साईट निर्माणको क्रममा रहेको हुनाले आवश्यक पर्ने अन्य विवरण पुरानो वेव साइटबाट पनि हर्न सक्नुहुनेछ ।

10
Aug 2022
पथरिया कान्द्रा नहर विस्तार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कैलाली जिल्ला, सुदूर पश्चित प्रदेश
08
Aug 2022
United Mission Haspital, Tamsen EIA report _Public Display
04
Aug 2022
वनस्पति ऐन, 2079 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
02
Aug 2022
EIA of Tatopani Khola Hydro (19 MW), Dhading (7-days Notice)
02
Aug 2022
SEIA of Upper Marsyangdi-1 Hydro (102 MW), 7-days Notice
01
Aug 2022
EIA of Bhagwanpur-Kalyankot... Gobardiha Road (35 KM) (7-days Notice)
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
18
Nov 2021
Press Release (2078-08-02)
28
Oct 2021
Press Release (2078-07-11)
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

मुख्य प्रकाशनहरु