Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

इसिमोडद्वारा आयोजित साईड इभेन्टमा प्रमुख वक्ताको रुपमा मा. डा विरेन्द्र प्रसाद महतो, वन तथा वातावरण मन्त्री, 03 Oct 2023, Colombo