Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

मा. मन्त्रीज्यू द्वारा वन तथा वातावरण सचिवज्यूलाई विदाई तथा नवनियुक्त वन तथा वातावरण सचिवज्यूलाई स्वागत्