Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयवीच समन्वय बैठक, काठमाण्डौ, २०८० श्रावण ११-१२