नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

27
Nov 2023
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको पूरक इआईए (७ दिने सूचना)
24
Nov 2023
बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४१ मेगावाट) को इआईए (७ - दिने सूचना)
23
Nov 2023
सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना
22
Nov 2023
सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (७०.३ मे.वा.) को पूरक इआईए (७ दिने सुचना)
10
Nov 2023
होटेल फरेष्ट इन को इआईए (७ - दिने सुचना)
08
Nov 2023
राजपत्राङ्‍कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ।
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट २०२३ अक्टुबर ३-६ मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोश्रो बैठक सम्वन्धी प्रेस नोट
22
April 2022
प्रेस विज्ञप्ति (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
23
Aug 2023
स्टेशनरी तथा अन्य सामान आपूर्ति गर्न शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
06
Aug 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०८० वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)
03
May 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म)
28
July 2022
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)

डा. विरेन्द्र प्रसाद महतो

माननीय मन्त्री, वन तथा वातावरण

डा. दीपककुमार खराल

सचिव

मुख्य प्रकाशनहरु