क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. प्रेस विज्ञप्ति (२०७९-०१-०९) mofe २०७९-०१-०९ सूचना हेर्ने
2. अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ बारे प्रेस विज्ञप्ति (२०७८।१२।०८) mofe २०७८-१२-०८ सूचना हेर्ने
3. विज्ञप्ति (२०७८।१०।११) mofe २०७८-१०-११ सूचना हेर्ने
4. प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस २०२१ को सन्दर्भमा) MoFE २०७८-०८-२५ सूचना हेर्ने
5. प्रेस विज्ञप्ति (२०७८-०८-०२) mofe २०७८-०८-०२ सूचना हेर्ने
6. प्रेस वक्तब्य (२०७८-०७-११) mofe २०७८-०७-११ सूचना हेर्ने
7. सामुदायिक वन दिवस, २०७८ को विज्ञप्ति mofe २०७८-०४-२५ सूचना हेर्ने
8. विज्ञप्ति MoFE २०७८-०३-१४ सूचना हेर्ने
9. प्रेस विज्ञप्ति mofe २०७८-०३-०८ सूचना हेर्ने
10. माननीय मन्त्रीज्यूबाट चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश MoFE २०७८-०३-०२ सूचना हेर्ने
11. मा.राज्यमन्त्रीज्यूबाट चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश MoFE २०७८-०३-०२ सूचना हेर्ने
12. प्रेस विज्ञप्ति (२०७८-०२-१९) MoFE २०७८-०२-१९ सूचना हेर्ने
13. प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७८।०२।११) MoFE २०७८-०२-११ सूचना हेर्ने
14. विज्ञप्ति - सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस (श्रावण २५ गते) MoFE २०७७-०४-२५ सूचना हेर्ने
15. Press Statement - World Day to Combat Desertification MoFE २०७७-०३-०३ सूचना हेर्ने
16. अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना MoFE २०७६-१२-०९ सूचना हेर्ने
17. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।४।२० forests २०७६-०४-२० सूचना हेर्ने
18. प्रेस विज्ञप्ति २०७६।४।८ Forestry २०७६-०४-१२ सूचना हेर्ने
19. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।३।३० forest २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
20. IPCC Working Group II meets in Nepal to continue preparation of the Sixth Assessment Report Environment २०७६-०३-२४ सूचना हेर्ने
21. Press release on National Plantation Day 2076 forests २०७६-०३-१४ सूचना हेर्ने
22. World Day To Combat Disertification, 17 June 2019 Environment २०७६-०३-०२ सूचना हेर्ने
23. खण्डन गरिएको । योजना २०७५-०६-२८ सूचना हेर्ने
24. प्रेस विज्ञप्ति २०७५।६।५ सूचना अधिकारी २०७५-०६-०५ सूचना हेर्ने
25. प्रेस विज्ञप्ति २०७५।३।१८ प्रवक्ता २०७५-०३-१८ सूचना हेर्ने
26. Press Release (WORLD DAY TO COMBAT DISSERTIFICATION (WDCD)) MOFE २०७५-०३-०३ सूचना हेर्ने
27. प्रेस विज्ञप्ति २०७४।९।२ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
28. प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।६।६) MOFE -०-० सूचना हेर्ने
29. प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
30. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE २०७५-०२-१७ सूचना हेर्ने
31. Call for nominations of experts for MOFE २०७५-०१-२४ सूचना हेर्ने
32. सूचना २०७४।१२।२६ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
33. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE -०-० सूचना हेर्ने
34. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE -०-० सूचना हेर्ने
35. कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी MOFE -०-० सूचना हेर्ने
36. संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
37. खर्चको फाँटवारी MOFE -०-० सूचना हेर्ने
38. NDAC sub committee meeting 073/74 MOFE -०-० सूचना हेर्ने
39. प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
40. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
41. प्रेस विज्ञप्ति (MDAC-FY 2074/75) MOFE -०-० सूचना हेर्ने
42. प्रेस विज्ञप्ति २०७४-०१-०६ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
43. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/०६/२० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
44. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/०२/२३ MOFE -०-० सूचना हेर्ने
45. Conducting Grand Cycle Rally MOFE -०-० सूचना हेर्ने
46. पत्रकार सम्मेलन MOFE -०-० सूचना हेर्ने
47. पारमणविक पदार्थ तथा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन, NDT र सम्बन्धी MOFE -०-० सूचना हेर्ने
48. REA सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण MOFE -०-० सूचना हेर्ने
49. वार्षिक प्रगती समीक्षा २०७२ सम्बन्धि MOFE -०-० सूचना हेर्ने
50. Press Meeting MOFE -०-० सूचना हेर्ने
51. सम्बोधन : विश्‍व वतावरण दिवस June 5, 2015 MOFE -०-० सूचना हेर्ने