क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको असार २०७७ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०४-३२ सूचना हेर्ने
2. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको जेठ २०७७ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०४-३२ सूचना हेर्ने
3. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको वैशाख २०७७ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०२-२५ सूचना हेर्ने
4. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको चैत्र २०७६ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०१-३१ सूचना हेर्ने
5. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको फागुन २०७६ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०१-०६ सूचना हेर्ने
6. क्याफ्स-कर्णाली परियोजनाको माघ २०७६ को मासिक बुलेटिन MoFE २०७७-०१-०६ सूचना हेर्ने
7. CAFs-Karnali प्रोजेक्टको २०७६ पुष महिनाको Newsletter MoFE २०७७-०१-०६ सूचना हेर्ने