S.N. Title Submitted By Published Date
1. Supplementary EIA of Upper Marsyangdi-2 Hydro (327 MW) (7-days Notice) MoFE 2021-06-15 View Notice
2. म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न २१ स्थानमा बिटिएस टावर निर्माणको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-06-11 View Notice
3. Supplementary EIA of KTM-Terai/Madhesh Expressway (7-days Notice) MoFE 2021-06-02 View Notice
4. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०२-१६) MoFE 2021-05-30 View Notice
5. EIA of Lagadi-Gadhiyani-Jamdaha-Sanghuri Road (Madhya-pahadi Linkroad) 21.5 Km (7-days Notice) MoFE 2021-05-27 View Notice
6. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा । २०७८।१।१५ MoFE 2021-05-17 View Notice
7. EIA of Super Kabeli Khola A (13.5 MW), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-05-13 View Notice
8. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागी गठीत छनौट समितिको सूचना MoFE 2021-05-13 View Notice
9. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । २०७८।१।२९ MoFE 2021-05-12 View Notice
10. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको Short list MoFE 2021-05-01 View Notice
11. EIA of Arun-4 Hydropower (490.2 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice) MoFE 2021-04-28 View Notice
12. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि परीक्षा तालिका MoFE 2021-04-27 View Notice
13. EIA of Super Kabeli Khola HP (12 MW), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-04-27 View Notice
14. पुर्व अध्ययन सहमति २०७८।१।१२ MoFE 2021-04-25 View Notice
15. B.Sc.Forestry अध्ययन सम्वन्धी सूचना (२०७८-०१-०९) MoFE 2021-04-22 View Notice
16. वन पेशी थप गर्ने सम्वन्धमा MoFE 2021-04-20 View Notice
17. वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश MoFE 2021-04-19 View Notice
18. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०१-०२) MoFE 2021-04-18 View Notice
19. B.Sc.Forestry अध्ययनका लागि मनोनयनको सूचना (२०७८-०१-०३) MoFE 2021-04-16 View Notice
20. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-३१) MoFE 2021-04-13 View Notice
21. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-04-13 View Notice
22. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola MoFE 2021-04-05 View Notice
23. 2020 Master of Forest Economics and Policy लगायतको वैदेशिक अध्ययन तलीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
24. Australia Awards लगायतको वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
25. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा विभागीय कोटामा B.Sc Forestry अध्ययनको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
26. Notice for sending feedback on "Roadmap to Nepal's Engagement in COP26" MoFE 2021-04-02 View Notice
27. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ सम्वन्धी मं.प.को मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय MoFE 2021-04-02 View Notice
28. EIA of ANFA Technical Center (7-days Notice) MoFE 2021-03-31 View Notice
29. MSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (२०७७।१२।१७) MoFE 2021-03-31 View Notice
30. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-१८) MoFE 2021-03-31 View Notice
31. ILaM आयोजनाको मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-25 View Notice
32. वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) MoFE 2021-03-21 View Notice
33. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-16 View Notice
34. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति विज्ञापन रद्द सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-15 View Notice
35. NAP Vacancy Notice (Re-Notice) MoFE 2021-03-15 View Notice
36. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा MSc Forestry अध्ययनको लागि आवेदन पेश गरेका कर्मचारीले थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-03-09 View Notice
37. Nepal Red Cross Society (रक्तदान सम्बन्धमा) MoFE 2021-03-02 View Notice
38. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति बाँडफाँडको सूचना (२०७७।११।१३) MoFE 2021-02-25 View Notice
39. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-११-११) MoFE 2021-02-23 View Notice
40. वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना MoFE 2021-02-23 View Notice
41. कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि समन्वय सम्वन्धमा MoFE 2021-02-22 View Notice
42. MSc Forestry अध्ययनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हेटौडासंगको MoU सूचना MoFE 2021-02-14 View Notice
43. EIA of Residence Apartment for Managers of Surya Nepal Pvt.Ltd., Bara (7-days Notice) MoFE 2021-02-11 View Notice
44. पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-02-10 View Notice
45. EIA of Modkhu-Aathmayil-Ghattekhola-Bancharedanda Road (7.48 KM)-7-days Notice MoFE 2021-02-08 View Notice
46. EIA of Kalyanpur-Gaighat Road (18 Km.), Saptari-Udaypur (7-days Notice) MoFE 2021-02-04 View Notice
47. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२१) MoFE 2021-02-03 View Notice
48. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२०) MoFE 2021-02-02 View Notice
49. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-१९) MoFE 2021-02-01 View Notice
50. EIA of Tamor Corridor Road (40 Km.), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-01-31 View Notice
51. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना (२०७७ माघ १८) MoFE 2021-01-31 View Notice
52. EIA of Chisapani-Dakaha-Chakmake-Bahun Tipling... Road (6.808 Km), Dhanusha MoFE 2021-01-31 View Notice
53. नेपाल सरकार मं.प.को २०७७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा MoFE 2021-01-28 View Notice
54. Notice for the EIA-Expert Roster (15-days Notice) MoFE 2021-01-28 View Notice
55. वन विज्ञान विषयमा स्‍नातकोत्तर तह अध्ययनको लागि सिट संख्याको सूचना MoFE 2021-01-20 View Notice
56. आवेदन सहमति MoFE 2021-01-19 View Notice
57. NAP Vacancy Notice MoFE 2021-01-18 View Notice
58. बैदेशिक अध्ययन तालीम (Republic of Korea) MoFE 2021-01-13 View Notice
59. आवेदन सहमति MoFE 2021-01-04 View Notice
60. छिन्नमस्ता अस्पताल २०० शैय्याको प्रस्तावित EIA प्रतिवेदन MoFE 2020-12-24 View Notice
61. EIA for Electricity Transmission (Lapsiphedi-Ratmate... New Butwal 400kV Substations) 7-days Notice MoFE 2020-12-24 View Notice
62. EbA II अछाम जिल्ला आयोजना संयोजक छनौटको सूचना MoFE 2020-12-13 View Notice
63. Draft EIA Report of Damak Clean Industrial Park MoFE 2020-12-10 View Notice
64. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना MoFE 2020-12-09 View Notice
65. Draft EIA_Report_OpticalFiber Solukhumbu MoFE 2020-12-08 View Notice
66. व्दितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE 2020-12-07 View Notice
67. Final EIA_Nobel Hospital-public display MoFE 2020-12-06 View Notice
68. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-12-01 View Notice
69. EIA of Butwal-Lamahi Railway Project (7-days Notice) MoFE 2020-11-29 View Notice
70. प्रशिक्षक हुन नपाउने सम्वन्धी सूचना MoFE 2020-11-30 View Notice
71. eNDC को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराई दिने १० दिने सूचना MoFE 2020-11-19 View Notice
72. लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सूचना MoFE 2020-11-13 View Notice
73. EIA of Crimson Hospital, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-11-05 View Notice
74. EIA of Lipana-Tikhachuli-Gairigau-Nayar Buder Road (11 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE 2020-11-04 View Notice
75. EIA of Saleta-Simalband-Palgadi Road (12 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE 2020-11-04 View Notice
76. द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE 2020-11-03 View Notice
77. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-०७-१७) MoFE 2020-11-02 View Notice
78. EIA of Surgical Block and Bunker Complex for NAMS, Bir Hospital (7-days Notice) MoFE 2020-10-13 View Notice
79. EIA of Mid Hongu Khola B Hydropower (22.9 MW), Solukhumbu MoFE 2020-10-08 View Notice
80. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-10-01 View Notice
81. EIA of Hotel Saffron CK, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-10-02 View Notice
82. EIA of Tribeni Irrigation Project, Jhapa (7-days Notice) MoFE 2020-08-16 View Notice
83. सूचीकृत संस्थाहरुको विवरण MoFE 2020-08-12 View Notice
84. EIA of Kalika Refinery, Nawalparasi (7-days Notice) MoFE 2020-08-12 View Notice
85. EIA of Rapti Ring Road, Dang (7-days Notice) MoFE 2020-08-09 View Notice
86. EIA of Mathillo Sitkhola Sana Hydro (905 KW), Arghakhanchi (7-days Notice) MoFE 2020-08-02 View Notice
87. अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE 2020-07-30 View Notice
88. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE 2020-07-30 View Notice
89. EIA of Butwal Medical College, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-07-29 View Notice
90. EIA of Bardibas Medical College, Mahottari (7-days Notice) MoFE 2020-07-29 View Notice
91. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-07-26 View Notice
92. EIA of Chino Khola Hydro (7.9 MW), Manang (7-days Notice) MoFE 2020-07-23 View Notice
93. EIA of Hotel Blue Mountain, Nagarkot (7-days Notice) MoFE 2020-07-22 View Notice
94. EIA of Bajkatteri-Dhorpatan Road (71 km) (7-days Notice) MoFE 2020-07-21 View Notice
95. EIA of Newton Hospital (250 Bed), Chitwan (7-days Notice) MoFE 2020-07-20 View Notice
96. सूची दर्ता गर्ने सूचना MoFE 2020-07-19 View Notice