Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

31
May 2024
B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना
Published By: Mofe
24
May 2024
आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
Published By: Mofe
19
May 2024
बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
Published By: Mofe
17
May 2024
SEIA of Lower Solu Hydro-electric Project (82MW) (7 Days Notice)
Published By: Mofe
17
May 2024
दि एभरेष्ट होटेलको EIA (7 Days Notice)
Published By: Mofe
16
April 2024
संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा (2081-01-04)
Published By: Mofe
16
April 2024
MSc. Forestry अध्यनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (2081-01-04)
Published By: Mofe
12
April 2024
संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा
Published By: Mofe
07
April 2024
M.Sc. Forestry विषय अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
04
April 2024
बझाङ्ग माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको (२१६ मे.वा.) को EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
04
April 2024
जगतपुर-माडी ३३ के.भी. सब प्रसारण लाइन आयोजना को SEIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
31
Mar 2024
EIA of Amadablam Mini-Hydro (911 kW), Solukhumbu (7-days Notice)
Published By: Mofe
22
Mar 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (2080-12-09)
Published By: Mofe
15
Mar 2024
सुपर काबेली खोला जलविद्युत आयोजना, (12 MW) को SEIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
15
Mar 2024
बकान खोला जलविद्युत आयोजना (44 MW) को EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
10
Mar 2024
संघीय मा.तथा सा.प्र.मन्त्रालयको प्रतिभा डबली कार्यक्रमको अवधि थप सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
06
Mar 2024
M.Sc अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (2080-11-22)
Published By: Mofe
06
Mar 2024
कार्यक्रमको मिति संशोधनको जानकारी सम्बन्धमा
Published By: Mofe
04
Mar 2024
होटल रोयल रिक्रियशन नेपालको इ आई ए (७ दिने सूचना)
Published By: Mofe
29
Feb 2024
M.Sc. अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
26
Feb 2024
बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर, शाखा तथा प्रशाखा नहरको EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
25
Feb 2024
आगामी तीन वर्ष (आ.व. २०८१/८२-२०८३/८४) को बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा, २०८०
Published By: Mofe
23
Feb 2024
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. १४ गढी वराहताल कार्यपालिका कल्याणगढ छाप्रे दोबाटा रेक्चा धनरास बेनिघाट सडक (चेनेज: ०+००० देखि १०२+१३३), सुर्खेत आयोजनाको निर्माणको लागि EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
22
Feb 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना
Published By: Mofe
22
Feb 2024
EIA of upgrading the Kamala-Dhalekbar-Pathlaiya Road Section (130 Km) (7-days Notice)
Published By: Mofe
22
Feb 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना
Published By: Mofe
21
Feb 2024
संजिवनी अस्पताल (५०० शय्या), दाङ, घोराहीको इआईए (७ दिने सूचना)
Published By: Mofe
14
Feb 2024
कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी जानकारी
Published By: Mofe
13
Feb 2024
सच्याईएको सम्बन्धमा (सम्बद्धता सम्बन्धी सूचना)
Published By: Mofe
13
Feb 2024
जगतपुर-माडी ३३ के.भी. सब प्रसारण लाइन आयोजनाको SEIA (7 days Notice
Published By: Mofe
09
Feb 2024
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2080-10-26)
Published By: Mofe
07
Feb 2024
सूर्यदल गणको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
06
Feb 2024
सम्बद्धता सम्वन्धी सूचना (2080-10-23)
Published By: Mofe
05
Feb 2024
प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
31
Jan 2024
B.Sc. Forestry (TU, AFU) अध्ययत मनोनयन सम्बन्धी सूचना २०८०।१०।१७
Published By: Mofe
30
Jan 2024
सम्बद्धता सम्वन्धी सूचना (2080-10-15)
Published By: Mofe
26
Jan 2024
सम्बद्धता सम्वन्धी सूचना (2080-10-12)
Published By: Mofe
26
Jan 2024
तमोर खोला जलविद्युत आयोजना (४३.मे.वा.) को EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
25
Jan 2024
B.Sc. Forestry विषय अध्ययनका लागि मनोनयनका लागि आवेदन दिने बारे सूचना
Published By: Mofe
25
Jan 2024
कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना, (180 MW) को SEIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
24
Jan 2024
B.Sc. Forestry विषय अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
Published By: Mofe
21
Jan 2024
दरौंदी नदी जलविद्युत आयोजना -९.८४ मे.वा. (अर्ध जलाशययुक्त ६ घण्टा) को EIA (7 days Notice)
Published By: Mofe
18
Jan 2024
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2080-10-04)
Published By: Mofe
18
Jan 2024
EIA of Rabindra Memorial Hospital (300 Bed), Dhanusha (7-days Notice)
Published By: Mofe
17
Jan 2024
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दर्ता भएका सूचीकृत फर्महरुको विवरण २०८०
Published By: Mofe
14
Jan 2024
जिल्ला सदरमुकामको गुरुयोजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजनाको इआईए (7 - days Notice
Published By: Mofe
11
Jan 2024
सम्बद्धता सम्बन्धी सूचना ।
Published By: Mofe
10
Jan 2024
EIA of The Upper Arun Hydroelectirc Project (1063.36 MW) (7-days Notice)
Published By: Mofe
09
Jan 2024
HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
09
Jan 2024
धरमनगर सोलार फार्म-II, कपिलवस्तु (१५ मेगावाट) आयोजनाको इआईए (7- days Notice)
Published By: Mofe
05
Jan 2024
EIA of Upgrading/New Construction of Mugling - Abukhaireni Road Section (9.384 km) (7 -days Notice)
Published By: Mofe
20
Dec 2023
B.Sc Forestry विषय अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
15
Dec 2023
EbA research grants को प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
27
Nov 2023
Supple.EIA of Sunkoshi-Marin Diversion (7-Days Notice)
Published By: Mofe
24
Nov 2023
EIA of Budhi Gandaki Hydroelectric Project (BGHEP 341 MW) (7-days Notice)
Published By: Mofe
23
Nov 2023
सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना
Published By: Mofe
22
Nov 2023
सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (70 M.W.) को Supp EIA (7 day-Notice)
Published By: Mofe
10
Nov 2023
होटेल फरेष्ट इन को EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
08
Nov 2023
राजपत्राङ्‍कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ।
Published By: Mofe
01
Nov 2023
Supple.EIA of Terai/Madhesh Expressway (Chainage 35+360 to 49+818.82), Makwanpur (7 days Notice)
Published By: Mofe
01
Nov 2023
अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्वन्धमा
Published By: Mofe
31
Oct 2023
Australia Awards Regional Short Course को Accessing Climate Finance in 2023-2024 सम्वन्धि सूचना
Published By: Mofe
20
Oct 2023
पुर्व अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
17
Oct 2023
कोरिया तथा जापान सरकारबाट प्राप्त वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
13
Oct 2023
Innovation Grant (Plastic Free Revers and Seas for South Asia)
Published By: Mofe
12
Oct 2023
Call For side Events at Nepal Pavilion, COP28 (7-days Notice)
Published By: Mofe
08
Oct 2023
कोखाजोर जलाशययुक्त जलविद्युत (63 MW) को EIA (7- days Notice)
Published By: Mofe
06
Oct 2023
बुढानिलकण्ठ हेरिटेज होटलको इआईए (7-days Notice)
Published By: Mofe
06
Oct 2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Korea) को लागि 10 October 2023 सम्म दरखास्त आह्वान
Published By: Mofe
02
Oct 2023
संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० मा राय सुझाव प्रदान गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूचना
Published By: Mofe
29
Sept 2023
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त (PROR) Hydro (480 MW) को EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
19
Sept 2023
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०८०-०६-०१)
Published By: Mofe
17
Sept 2023
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०८०-०५-३१)
Published By: Mofe
17
Sept 2023
आ.व. २०७९।०८० को का.स.मू. पठाइएको विवरण (२०८०।५।३१)
Published By: Mofe
08
Sept 2023
यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० (मस्यौदा) मा राय सुझाव प्रदान गर्ने (१० दिने सूचना)
Published By: Mofe
08
Sept 2023
Notice for 2024 Master's Program for Future Global Leaders in Environmental Policy in Korea
Published By: Mofe
07
Sept 2023
निजामती सेवा दिवस २०८० भाद्र २२ गते मनाउने सम्वन्धमा
Published By: Mofe
05
Sept 2023
पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत भई जान इच्छुक कर्मचारीको लागि ७ दिने सूचना
Published By: Mofe
05
Sept 2023
KDI-Korea र JDS-Japan को लागि वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति मनोनयनको सूचना
Published By: Mofe
04
Sept 2023
EIA of Nagmati Dam, Kathmandu (7-days Notice)
Published By: Mofe
03
Sept 2023
SEIA of Lower Arun Hydro (669 MW), (7-days Notice)
Published By: Mofe
25
Aug 2023
EIA of Jay Ambe Steel, Banke (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
Aug 2023
Supple. EIA of Madme Khola HP (24 MW), Kaski
Published By: Mofe
22
Aug 2023
EIA of Eco Red Bricks, Kavre (7-days Notice)
Published By: Mofe
21
Aug 2023
Supple. EIA of Sanjen Khola Hydro (78 MW), Rasuwa (7-days Notice)
Published By: Mofe
18
Aug 2023
EIA of Chuhandanda Airport, Tehrathum (7-days Notice)
Published By: Mofe
11
Aug 2023
Notice for EIA Expert (Roster), (1 month Notice)
Published By: Mofe
07
Aug 2023
EIA of Surke-Dudhkoshi HP (188 MW), Solukhumbu (7-days Notice)
Published By: Mofe
06
Aug 2023
वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको लागि विवरण उपलब्ध गराउने म्याद थप भएको सूचना
Published By: Mofe
03
Aug 2023
निजामती सेवा पुरस्कार सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
02
Aug 2023
EIA of Bramhayani Hydro (36.52 MW), Sindhupalchowk (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
Aug 2023
EIA of Upper Bramhayani Hydro (15.15 MW), Sindhupalchowk (7-days Notice)
Published By: Mofe
26
July 2023
EIA of Nalgad Reservoir Hydro (417 MW), Jajarkot (7-days Notice)
Published By: Mofe
26
July 2023
EIA of Development of the Export Oriented Agriculture Wholesale Market, Butwal (7-days Notice)
Published By: Mofe
26
July 2023
EIA of Rukum-Jajarkot Road (52.8 KM), Jajarkot (7-days Notice)
Published By: Mofe
25
July 2023
EIA of Jagdulla PROR Hydro (106 MW), Dolpa (7-days Notice)
Published By: Mofe
25
July 2023
TU/BSc Forestry बैकल्पिक उम्मेदवारको दाबि विरोध सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
20
July 2023
EIA of Construction of National Police Academy, Kavre (7-days Notice)
Published By: Mofe
18
July 2023
EIA of Mathillo Tamor "A" Hydro (60 MW), Taplejung (7-days Notice)
Published By: Mofe
12
July 2023
बेतन कर्णाली अर्ध जलाशय (PROR) जलविद्युत (439 MW) को इआईए (7-days Notice))
Published By: Mofe
06
July 2023
सम्बद्धता निर्धारणको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
06
July 2023
EIA of Nalgad Reservoir Hydro (417 MW), Jajarkot (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2023
गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा प्रस्तावित बुढीगण्डकी नदी जलविद्युत आयोजना (९१.१५ मे.वा.) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा राय सुझाव सम्बन्धमा
Published By: Mofe
28
June 2023
सोताङ गा.पा., सोलुखुम्बुको मिडल इन्खु जलविद्युत आयोजना (२७.९ मे.वा.) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा राय सुझाव माग।
Published By: Mofe
26
June 2023
बाँके जिल्लाको राप्ति सानारी गाउँपालिकामा प्रस्तावित सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको राय सुझाव सम्वन्धमा
Published By: Mofe
25
June 2023
Royal Thai Embassy को Online Training सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
25
June 2023
अधिकृत द्वितीय श्रेणीको लागि सेवाकालिन तालिम सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
25
June 2023
आ.व. २०७९।०८० को वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको लागि विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना ।
Published By: Mofe
21
June 2023
EIA of Surkhet Medical College (7-days Notice)
Published By: Mofe
20
June 2023
EIA of Upper Chameliya Hydro (53.85 MW), Darchula (7-days Notice)
Published By: Mofe
12
June 2023
EIA of Lapche-Tamakoshi Hydro (40 MW), Dolakha (7-days Notice)
Published By: Mofe
07
June 2023
EIA of Madan Bhandari University of Science & Tech., Makawanpur (7-days Notice)
Published By: Mofe
06
June 2023
SEIA of Balanch-Attaria 132 KV Transmission Line (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
June 2023
आ.व. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारी (निजामती वाहेक) ले ३० दिन भित्र जरिवाना बुझाउने सूचना
Published By: Mofe
24
May 2023
EIA of Humla Karnali Hydro (61.02 MW), Karnali (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
May 2023
Invitation for Electronic Bids for the Procurement of 4WD Hardtop Jeep
Published By: Mofe
21
May 2023
TU/MSc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना
Published By: Mofe
17
May 2023
बुढी गण्डकी प्रोक (८१ मे.वा.) जलविद्युत, गोरखाको इआईए (७ दिने सूचना)
Published By: Mofe
16
May 2023
Notice to Submit Concept Note for GEF 8/LDCF Projects
Published By: Mofe
14
May 2023
B.Sc.Forestry अध्ययनका लागि गरिएको मनोनयन रद्द गरिएको सूचना
Published By: Mofe
13
May 2023
नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाकाे सूचना
Published By: Mofe
12
May 2023
Supple.EIA of Isuwakhola PRoR Cascade Hydro, (40.1 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice)
Published By: Mofe
10
May 2023
EIA of KIOCH Kathmandu Children Hospital (7-days Notice)
Published By: Mofe
04
May 2023
M.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (AFU)
Published By: Mofe
04
May 2023
B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (PU)
Published By: Mofe
28
April 2023
सेती नदी 3 अर्धजलाश्ययुक्त जलविद्युत आयोजना (87 मे.वा.)
Published By: Mofe
26
April 2023
नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाकाे सूचना
Published By: Mofe
23
April 2023
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत M.Sc. Forestry (2079-81) अध्ययनका लागि आवेदन दिने सूचना
Published By: Mofe
20
April 2023
Supple. EIA of Kathmandu-Terai/Madhesh Fast track Road (7-days Notice)
Published By: Mofe
20
April 2023
स्वीकृत अध्ययन/असाधारण विदाको पत्र बुझ्‍न उपस्थित हुने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
18
April 2023
EIA of Madhya Mewa HP (73.5 MW), Taplejung (7-days Notice)
Published By: Mofe
05
April 2023
BSc.Forestry पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय 2079-2083 अध्ययन गर्न इच्छुकको लागि सूचना
Published By: Mofe
04
April 2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
04
April 2023
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
27
Mar 2023
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत M.Sc. Forestry (2079-81) अध्ययनका लागि आवेदन दिने सूचना
Published By: Mofe
27
Mar 2023
चुरे उत्थानशिल आयोजनाको Invitation for Electronic Bids सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
16
Mar 2023
काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटलको EIA मा राय सुझावका लागी 7 दिने सूचना
Published By: Mofe
15
Mar 2023
सेन्ट्रल मल विराटनगरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्_कन अध्ययन प्रतिवेदनमा राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा
Published By: Mofe
09
Mar 2023
आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन
Published By: Mofe
05
Mar 2023
EIA of Madhya Chameliya Hydro (28.304 MW), Darchuli (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
Mar 2023
मरीन परियोजनाको राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
26
Feb 2023
नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि छनौट समितिको सूचना
Published By: Mofe
23
Feb 2023
EIA of Upgrading of Kakarbhitta-Laukahi (120 KM) Road (7-days Notice)
Published By: Mofe
22
Feb 2023
Sup.EIA of Hotel Mechi Crown, Jhapa (7-days Notice)
Published By: Mofe
17
Feb 2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
16
Feb 2023
नेपाल वन निगम लिं.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिको सूचना 2079।11।4
Published By: Mofe
15
Feb 2023
B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (TU, AFU)
Published By: Mofe
12
Feb 2023
Notice to submit EOI of the Integrated Programs for GEF 8
Published By: Mofe
09
Feb 2023
दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँचचौकी, कञ्चनपुरको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
09
Feb 2023
EIA of Chhilung Khola Hydro (43.2 MW), Gorkha (7-days Notice)
Published By: Mofe
09
Feb 2023
EIA of Kalika Kaligandaki Hydro (38.16 MW), (7-days Notice)
Published By: Mofe
07
Feb 2023
AFU अन्तर्गत B.Sc.Forestry अध्ययनको लागि दाबी/विरोध गर्ने सम्वन्धी 3 दिने सूचना
Published By: Mofe
07
Feb 2023
त्रि.बि.बि. अन्तर्गत B.Sc.Forestry अध्ययनको लागि दाबी/विरोध गर्ने सम्वन्धी 3 दिने सूचना
Published By: Mofe
07
Feb 2023
भैंसे-ज्याम्दु-अर्मलाकोट-याम्दीपुल सडकखण्ड (38.8 KM), कास्कीको EIA (7-Days Notice)
Published By: Mofe
05
Feb 2023
खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्वन्धी अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र
Published By: Mofe
03
Feb 2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
31
Jan 2023
B.Sc. Forestry अध्ययन मनोनयनका लागि थप आवेदन सम्बन्धी सूचना (2079।10।17)
Published By: Mofe
25
Jan 2023
वन प्राविधिक परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2079 (मस्यौदा) मा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
20
Jan 2023
HCFC-22 ग्याँस आयात सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
19
Jan 2023
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2079-10-05)
Published By: Mofe
06
Jan 2023
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc. Forestry (2079-83) अध्ययनका लागि आवेदन दिने सूचना
Published By: Mofe
28
Dec 2022
B.Sc. Forestry अध्ययन मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना (2079।9।13)
Published By: Mofe
20
Dec 2022
मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी, काठमाण्डौको इआईए (7-Days Notice)
Published By: Mofe
14
Dec 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धमा (2079।08।28)
Published By: Mofe
12
Dec 2022
इन्टरनेशनल हिमालय हस्पिटालिटी एण्ड होटल, काठमाडौ महानगरपालिका 1, काठमाडौको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा राय सुझाव सम्वन्धमा (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
07
Dec 2022
EIA of Development of Integrated Solid Waste Management (ISWM) and FSTP Facility, Kailali (7-days Notice)
Published By: Mofe
30
Nov 2022
धुलिखेल हस्पीटल तथा ट्रमा सेन्टर, धुलिखेल, काभ्रेको इआईए प्रतिवेदनमा राय सुझाव सम्बन्धमा (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
30
Nov 2022
सेदी लक्जरी होटल, कास्कीको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
25
Nov 2022
नारखोला ज.वि. (58.90 मे.वा.), मनाङको इआईए (7-Days Notice)
Published By: Mofe
22
Nov 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धमा (2079-08-06)
Published By: Mofe
10
Nov 2022
क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन/कार्यसूची र इआईए स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
10
Nov 2022
सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (6.416 कि.मी.), कास्कीको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
10
Nov 2022
माथिल्लो संखुवाखोला जलविद्युत (40 मे.वा.), संखुवासभाको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
06
Nov 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2079-07-20)
Published By: Mofe
03
Nov 2022
वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तीमा मनोनयन सम्बन्धमा
Published By: Mofe
31
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03) रिप्लेस
Published By: Mofe
21
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03)
Published By: Mofe
20
Oct 2022
दुधकोशी-6 जलविद्युत (171 मे.वा.), सोलुखुम्बुको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
20
Oct 2022
Mustang Mountain Declaration 2022
Published By: Mofe
20
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03) रिप्लेस
Published By: Mofe
16
Oct 2022
30 दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
14
Oct 2022
पतञ्जली आयुर्वेदिक मेडिकल कलेज तथा रिसर्च सेन्टर, काभ्रेको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
13
Oct 2022
गैरिटाड-कमलबजार-तुर्माखांद---चिसापानी सडक (102 कि.मी.) स्तरोन्नतिको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
29
Sept 2022
नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सूचना
Published By: Mofe
18
Sept 2022
आ.व. 2078।079 को का.स.मू. लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण
Published By: Mofe
16
Sept 2022
JDS (2023) तथा अन्य वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
12
Sept 2022
नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्तिको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना
Published By: Mofe
08
Sept 2022
Short List of the Applicants for BUR Project
Published By: Mofe
07
Sept 2022
यारुखोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि. (30.59 मे.वा.), गोरखाको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
31
Aug 2022
चतरा-लेगुवाघाट सडक (62.426 कि.मी.) सडकको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
31
Aug 2022
चतरा-मुलघाट सडक (35 कि.मी.) को इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
28
Aug 2022
NAP मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
22
Aug 2022
नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
10
Aug 2022
पथरिया कान्द्रा नहर विस्तार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कैलाली जिल्ला, सुदूर पश्चित प्रदेश
Published By: Mofe
08
Aug 2022
United Mission Haspital, Tamsen EIA report _Public Display
Published By: Mofe
04
Aug 2022
वनस्पति ऐन, 2079 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
02
Aug 2022
EIA of Tatopani Khola Hydro (19 MW), Dhading (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
Aug 2022
SEIA of Upper Marsyangdi-1 Hydro (102 MW), 7-days Notice
Published By: Mofe
01
Aug 2022
EIA of Bhagwanpur-Kalyankot... Gobardiha Road (35 KM) (7-days Notice)
Published By: Mofe
27
July 2022
कर्णाली नदी नियन्त्रणको इआईए, बर्दिया र कैलाली (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
होटल क्लब हिमालय, भक्तपुरको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Hotel Buddha Star, Bhairahawa (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Nepal APF Hospital (300 Bed), Kathmandu (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Upper Dhoodh Khola HP (30.4 MW), Manang (7-days Notice)
Published By: Mofe
20
July 2022
Foreign Study/Training in India
Published By: Mofe
17
July 2022
लम्की शाखा नहर विस्तारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
17
July 2022
एस्वेस्टसयुक्त बस्तुको प्रयोगमा सावधान सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
15
July 2022
Malaysia/ACD अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
07
July 2022
EIA of Lower Apsuwa Hydro (54 MW), Sankhuwasabha (7-Days Notice)
Published By: Mofe
01
July 2022
नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीका बढुवाका संभाव्यहरुको योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
30
June 2022
EIA of Chhujungkhola Hydro (63 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice)
Published By: Mofe
30
June 2022
सिम्ले (थारा) चुनढुङ्गा खानी, दाङको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
29
June 2022
संघीय संसद भवन परिसर आयोजना, सिंहदरवारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
EIA of Hongu Khola Jalabidhyut (28.9 MW), Solukhumbu (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
निजामती सेवामा नविन सोंच वा आइडिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी संघीय मा. तथा सा.प्र. मन्त्रालयको सूचना
Published By: Mofe
28
June 2022
Master Degree Study-2023 थाईलैण्डको मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
21
June 2022
EIA of Bangesimal-Sain Road (112 KM), Karnali Pradesh (7-days Notice)
Published By: Mofe
22
Sept 2021
वन नियमावली, २०७८ को मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने १० दिने सूचना
Published By: Mofe