S.N. Title Submitted By Published Date
1. Malaysia/ACD अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना mofe 2022-07-15 View Notice
2. EIA of Lower Apsuwa Hydro (54 MW), Sankhuwasabha (7-Days Notice) mofe 2022-07-07 View Notice
3. नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीका बढुवाका संभाव्यहरुको योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना mofe 2022-07-01 View Notice
4. सिम्ले (थारा) चुनढुङ्गा खानी, दाङको EIA (7-days Notice) mofe 2022-06-30 View Notice
5. संघीय संसद भवन परिसर आयोजना, सिंहदरवारको EIA (7-days Notice) MoFE 2022-06-29 View Notice
6. EIA of Chhujungkhola Hydro (63 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice) mofe 2022-06-30 View Notice
7. Master Degree Study-2023 थाईलैण्डको मनोनयन सम्वन्धी सूचना mofe 2022-06-28 View Notice
8. निजामती सेवामा नविन सोंच वा आइडिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी संघीय मा. तथा सा.प्र. मन्त्रालयको सूचना mofe 2022-06-28 View Notice
9. EIA of Hongu Khola Jalabidhyut (28.9 MW), Solukhumbu (7-days Notice) mofe 2022-06-28 View Notice
10. EIA of Bangesimal-Sain Road (112 KM), Karnali Pradesh (7-days Notice) mofe 2022-06-21 View Notice
11. सडक विभाग केन्द्रिय भवन, काठमाण्डौको EIA (7-days Notice) mofe 2022-06-20 View Notice
12. अप्पर मादी ० खोला जलविद्युत (४३ मे.वा.) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कास्की जिल्ला, गण्डकी प्रदेश MoFE 2022-06-01 View Notice
13. कफी विकास केन्द्र, आँपचौर, गुल्मी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशकी क्षेत्र विस्तारको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन MoFE 2022-06-01 View Notice
14. EIA of Sheer Memorial Adventist Hospital (200 Bed), Kavre (7-days Notice) mofe 2022-05-11 View Notice
15. EIA of Jalpadevi Cable Car Project, Kailali (7-days Notice) mofe 2022-05-05 View Notice
16. EIA of Sunkoshi-3 Hydro (683 MW), Bagmati mofe 2022-04-29 View Notice
17. EIA of Sunkoshi-2 Hydro (978 MW), Bagmati mofe 2022-04-29 View Notice
18. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७९ वैशाख ११ को सूचना) mofe 2022-04-24 View Notice
19. EIA of Ghunsa Khola Hydropower (77.5 MW), Taplejung mofe 2022-04-19 View Notice
20. EIA च्याङ्थापु…फालोट सडक खण्ड (१८ कि.मि.), पाँचथर नयाँ निर्माण, पाँचथर MoFE 2022-04-06 View Notice
21. EIA देउराली…एकतप्का…जानकी मा.वि. फाकफोका…दोभान…महामाई…सताशीधाम…दोमुखा…सडक खण्ड (५२ कि.मि.), इलाम MoFE 2022-04-06 View Notice
22. कृषि तथा वन वि. वि.मा B.Sc. Forestry अध्ययनको लागि मनोनयन MoFE 2022-04-05 View Notice
23. राष्ट्रिय नि.यो.का. योजनाको राय उपलव्ध गराउने ठेगाना MoFE 2022-04-03 View Notice
24. राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना उपर राय सुझाव उपलव्ध गराउने MoFE 2022-03-31 View Notice
25. व्यवसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को मस्यौदाको सम्बन्धमा सुझाव माग MoFE 2022-03-28 View Notice
26. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयनको सूचना MoFE 2022-03-27 View Notice
27. वैदेशिक अध्ययन द्धात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना MoFE 2022-03-27 View Notice
28. M.Sc. Forestry मनोनयनको लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना MoFE 2022-03-27 View Notice
29. देवघाट ट्रिज आयोजना (५७० मि.) चितवन (बागमती प्रदेश), नवलपरासी (व.सू.पू.) र तनहुँ (गण्डकी प्रदेश) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन MoFE 2022-03-25 View Notice
30. B.Sc.Forestry अध्ययनको लागि मनोनयनको सम्वन्धी सूचना MoFE 2022-03-25 View Notice
31. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना MoFE 2022-03-23 View Notice
32. दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८ (मस्यौदा) मा राय सुझाव प्रदान गर्ने १५ दिने सूचना mofe 2022-03-16 View Notice
33. EIA of Pokhara Reg. Int'l Airport (7-days Notice) mofe 2022-03-16 View Notice
34. Call for Application BUR Project mofe 2022-03-16 View Notice
35. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) तयार गर्नको लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी सूचना mofe 2022-03-15 View Notice
36. EIA of BTS for Everest Basecamp Trekking Route (7-days Notice) mofe 2022-03-14 View Notice
37. पूर्व अध्ययन स्वीकृती MoFE 2022-03-13 View Notice
38. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदका आवेदकहरुको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना MoFE 2022-03-10 View Notice
39. जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदका आवेदकहरुको बर्णानुक्रम अनुसार संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरीएको । MoFE 2022-03-10 View Notice
40. कालाकाटे … गढवा … राजपुर … बसन्तपुर … जन्ग्रहवा … करुवा … सिक्टा हुलाकी सडक खण्ड (३० कि.मि.) स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, दाङ MoFE 2022-03-10 View Notice
41. बबई खोला पुल (१४८.५ मि.) (लमही … तुलसीपुर सडक खण्ड) नयाँ निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, दाङ MoFE 2022-03-06 View Notice
42. गुर्जे खोला पुल (लमही… तुलसीपुर सडक खण्ड) (१०० मि.) निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन प्रतिवेदन, दाङ MoFE 2022-03-04 View Notice
43. B.Sc.Forestry मनोनयनको लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना MoFE 2022-02-27 View Notice
44. दरखास्त अस्वीकृत तथा निवेदन दरपीठ गरिएको । MoFE 2022-02-25 View Notice
45. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Riyu Khola Bridge (240 m), Chitwan ‌MoFE 2022-02-23 View Notice
46. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Baghai Khola Bridge (70 m), Chitwan ‌MoFE 2022-02-23 View Notice
47. Environmental Impact Assessment (EIA) Report for Construction of Magui Khola Bridge (97.1 m), Chitwan MoFE 2022-02-23 View Notice
48. कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्ड (२८ कि.मि.) स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कञ्चनपुर MoFE 2022-02-22 View Notice
49. दैजी-लिप्ना-जोगबुढा (२० कि.मि.) सडक खण्ड स्तरोन्नतिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कञ्चनपुर र डडेलधुरा MoFE 2022-02-22 View Notice
50. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक छनौटको स्वीकृत दरखास्त सम्वन्धी सूचना mofe 2022-02-18 View Notice
51. EIA of Bheriganga Ring road (95 KM), Surkhet (7-days Notice) mofe 2022-02-17 View Notice
52. Notice for Refrigerant Gas (HCFC-22) Import (15-days Notice) mofe 2022-02-18 View Notice
53. रोल्वालिङ खोला जल विद्युत आयोजना २२ मे.वा., दोलखा जिल्ला वातावरणीत प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन MoFE 2022-02-11 View Notice
54. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७८ माघ २० को सूचना) mofe 2022-02-03 View Notice
55. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक नियुक्तिको पदपूर्तिमा बैंक खाता सम्वन्धी सूचना mofe 2022-01-28 View Notice
56. जडिबुटी उ.तथा प्र.कं.लि.को महाप्रवन्धक नियुक्तिको पदपूर्ति सूचना mofe 2022-01-28 View Notice
57. EIA of College of Medical Science-Teaching Hospital, Chitwan (7-days Notice) mofe 2022-01-21 View Notice
58. लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पतालको EIA प्रतिवेदन MoFE 2022-01-16 View Notice
59. Draft GESI Strategy and Action Plan 1 MoFE 2022-01-14 View Notice
60. EIA of Mars Hospitality Hotel, Rupandehi (7-days Notice) mofe 2022-01-12 View Notice
61. EIA of Hotel Lalchan, Kathmandu (7-days Notice) mofe 2021-12-28 View Notice
62. EIA of Uttarganga Storage Hydro (828 MW) (7-Days Notice) mofe 2021-12-20 View Notice
63. EIA report of Kankai Multipurpose Project 1 MoFE 2021-12-15 View Notice
64. EIA _Hotel Royal Singi_DoT_Revised MoFE 2021-12-14 View Notice
65. पूर्व अध्ययन स्वीकृती MoFE 2021-12-13 View Notice
66. EbA II Anusandhan britti sambandhi suchana MoFE 2021-12-13 View Notice
67. EIA Report of Hotel Shahansha_DoT_Revised MoFE 2021-12-13 View Notice
68. EIA Report of The Oberoi Kathmandu Hotel_DoT Revised MoFE 2021-12-13 View Notice
69. चैनपुर सेती जलविद्युत (२१० मे.वा.), बझाङको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-12-12 View Notice
70. अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय रामसहाय प्रसाद यादवज्यूको शुभकामना सन्देश MoFE 2021-12-11 View Notice
71. आ.व. ०७८/७९ को दरभाउपत्र स्वीकृत सम्वन्धमा mofe 2021-12-09 View Notice
72. प्राविधिक ग्रेड सम्वन्धमा mofe 2021-11-21 View Notice
73. EIA of KU-Kunj (7-days Notice) mofe 2021-11-17 View Notice
74. स्टेशनरी तथा अन्य कार्यालय सामान आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउ पत्र mofe 2021-11-08 View Notice
75. SEIA STUDY OF TALLO MANANG MARSYANGDI HYDROELECTRIC PROJECT (139.2 MW), MANANG, GANDAKI PROVINCE, NEPAL MoFE 2021-11-02 View Notice
76. EIA of Damak View Tower, Jhapa (7-days Notice) mofe 2021-10-29 View Notice
77. अधिकृत द्वितीय र तृतीय वा सो सरहको सेवाकालिन प्रशिक्षणको सूचना (2078-07-10) mofe 2021-10-27 View Notice
78. पूर्व अध्ययन स्वीकृति (२०७८ कार्तिक ७ को सूचना) mofe 2021-10-24 View Notice
79. EIA of Upper Arun Hydroelectric (7-days Notice) mofe 2021-10-22 View Notice
80. Notice for NAP Report 2021-2050 mofe 2021-10-19 View Notice
81. Draft Report of Long Term Low Emission Strategy (9-Days Notice) MoFE 2021-10-10 View Notice
82. EIA of Ministers' Quarter and Head of State Building, Lalitpur (7-days Notice) mofe 2021-10-08 View Notice
83. बड्कापथ सिंचाई योजना लुम्विनी प्रदेशको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-10-05 View Notice
84. साँगु खोला ज.वि. (२० मे.वा.), दोलखाको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-10-04 View Notice
85. स्टाफ कलेज तालिम केन्द्र, काभ्रेको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-10-04 View Notice
86. Draft EIA Report of Mayurdhap ID mofe 2021-10-01 View Notice
87. वन नियमावली, २०७८ को मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने १० दिने सूचना mofe 2021-09-22 View Notice
88. Supplementary EIA of Dudhkoshi-2 Hydro (70 MW), Solukhumbu (7-days Notice) mofe 2021-09-22 View Notice
89. ३००० व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-17 View Notice
90. आ.व.२०७७।०७८ को का.स.मू. लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाईएको सूचना ‌MoFE 2021-09-16 View Notice
91. Feedback on Climate Induced Loss and Damage-National Framework Report (10-days Notice) mofe 2021-09-12 View Notice
92. JDS/Japan छात्रवृत्तिको लागि मनोनयन गर्ने सूचना mofe 2021-09-10 View Notice
93. सैनामैना नगरपालिकाको ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-10 View Notice
94. सेतीनदी-६ जलाशययुक्त आयोजना (३०८ मे.वा.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-08 View Notice
95. B.Sc. Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना mofe 2021-09-08 View Notice
96. तमोर खोला-५ ज.वि.आयोजना (३७.५ मे.वा.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-07 View Notice
97. सैनामैना चक्रपथ (३८.९८७ कि.मी.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-07 View Notice
98. बेलबास नुवाकोट दोभान सडक (१७.०५ कि.मी.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-07 View Notice
99. बुटवल १४-१५ चक्रपथ सडक (८ कि.मी.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-07 View Notice
100. सर्वोत्तम स्टील्स उद्योग, पर्साको EIA (7-days Notice) mofe 2021-09-07 View Notice
101. EIA Report of Aadhikhola Storage Hydroelectric Project MoFE 2021-09-03 View Notice
102. EIA Report of Naumure Multipurpose MoFE 2021-09-02 View Notice
103. निजामती सेवा दिवसको अवसरमा वृक्षारोपणको लागि स्थान तोकिएको MoFE 2021-09-01 View Notice
104. EIA Report of Balephi Khola HEP, 40 MW MoFE 2021-08-27 View Notice
105. वैदेशिक अध्ययन, तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । MoFE 2021-08-27 View Notice
106. EIA of Anandaban Hospital, Lalitpur (7-days Notice) mofe 2021-08-18 View Notice
107. तारागाउँ रिजेन्सी होटल, काठमाण्डौको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-08-12 View Notice
108. स्काई वाक टावर, काठमाण्डौको EIA (7-days Notice) mofe 2021-08-09 View Notice
109. सम्बद्धता निर्धारण सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-08-03 View Notice
110. Notice: Call for Nominations of Experts mofe 2021-08-02 View Notice
111. रामपुर क्याम्पस, चितवनको भौतिक संरचना निर्माणको EIA (7-days Notice) mofe 2021-07-30 View Notice
112. ILaM आयोजनाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना mofe 2021-07-25 View Notice
113. संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धि सूचना mofe 2021-07-14 View Notice
114. सूची दर्ता गर्ने सूचना (2078-03-29) mofe 2021-07-13 View Notice
115. तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (४७४.२५ मे.वा.) को EIA (7-days Notice) mofe 2021-07-13 View Notice
116. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण, काभ्रेको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-07-12 View Notice
117. EIA of Hotel Himalaya, Lalitpur (7-days Notice) mofe 2021-07-11 View Notice
118. सवारी चालक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (2078-03-23) mofe 2021-07-07 View Notice
119. कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिती सम्बन्धमा MoFE 2021-07-06 View Notice
120. गोदावरी बहुउद्देशीय रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (७ दिने सूचना) mofe 2021-07-02 View Notice
121. वातावरण सं.ऐन अनुसार जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी क्रियाकलापवारे १५ दिने सूचना mofe 2021-07-02 View Notice
122. अधिकृत द्वितीय वा सो सरहको सेवाकालिन प्रशिक्षणको सूचना (2078-03-18) mofe 2021-07-02 View Notice
123. लामीरह बहुउद्देश्यीय आयोजना, रुपन्देहीको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (७ दिने सूचना) mofe 2021-07-02 View Notice
124. EIA of Sauraha-Kumroj-Katahar-Bhandara-Piple Road-28 km (7-days Notice) mofe 2021-07-01 View Notice
125. EIA of Sailoli-Khairahani-Budhauli-Sauraha Road-7 km (7-days Notice) mofe 2021-07-01 View Notice
126. EIA of Siddhartha International Hotel, Rupandehi (7-days Notice) mofe 2021-06-29 View Notice
127. EIA of Lamki Industrial Area, Kailali (7-days Notice) MoFE 2021-06-23 View Notice
128. EIA of Tallo Barun Khola Hydro (132 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice) MoFE 2021-06-23 View Notice
129. EIA of Beni Kaligandaki Hydropower (50.53 MW), (7-days Notice) MoFE 2021-06-23 View Notice
130. EIA of Gokarna Forest Resort, Kathmandu (7-days Notice) MoFE 2021-06-22 View Notice
131. Supplementary EIA of Upper Marsyangdi-2 Hydro (327 MW) (7-days Notice) MoFE 2021-06-15 View Notice
132. म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न २१ स्थानमा बिटिएस टावर निर्माणको EIA (7-days Notice) MoFE 2021-06-11 View Notice
133. Supplementary EIA of KTM-Terai/Madhesh Expressway (7-days Notice) MoFE 2021-06-02 View Notice
134. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०२-१६) MoFE 2021-05-30 View Notice
135. EIA of Lagadi-Gadhiyani-Jamdaha-Sanghuri Road (Madhya-pahadi Linkroad) 21.5 Km (7-days Notice) MoFE 2021-05-27 View Notice
136. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा । २०७८।१।१५ MoFE 2021-05-17 View Notice
137. EIA of Super Kabeli Khola A (13.5 MW), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-05-13 View Notice
138. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागी गठीत छनौट समितिको सूचना MoFE 2021-05-13 View Notice
139. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । २०७८।१।२९ MoFE 2021-05-12 View Notice
140. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको Short list MoFE 2021-05-01 View Notice
141. EIA of Arun-4 Hydropower (490.2 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice) MoFE 2021-04-28 View Notice
142. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि परीक्षा तालिका MoFE 2021-04-27 View Notice
143. EIA of Super Kabeli Khola HP (12 MW), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-04-27 View Notice
144. पुर्व अध्ययन सहमति २०७८।१।१२ MoFE 2021-04-25 View Notice
145. B.Sc.Forestry अध्ययन सम्वन्धी सूचना (२०७८-०१-०९) MoFE 2021-04-22 View Notice
146. वन पेशी थप गर्ने सम्वन्धमा MoFE 2021-04-20 View Notice
147. वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश MoFE 2021-04-19 View Notice
148. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०१-०२) MoFE 2021-04-18 View Notice
149. B.Sc.Forestry अध्ययनका लागि मनोनयनको सूचना (२०७८-०१-०३) MoFE 2021-04-16 View Notice
150. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-३१) MoFE 2021-04-13 View Notice
151. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-04-13 View Notice
152. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola MoFE 2021-04-05 View Notice
153. 2020 Master of Forest Economics and Policy लगायतको वैदेशिक अध्ययन तलीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
154. Australia Awards लगायतको वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
155. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा विभागीय कोटामा B.Sc Forestry अध्ययनको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-04-05 View Notice
156. Notice for sending feedback on "Roadmap to Nepal's Engagement in COP26" MoFE 2021-04-02 View Notice
157. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ सम्वन्धी मं.प.को मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय MoFE 2021-04-02 View Notice
158. EIA of ANFA Technical Center (7-days Notice) MoFE 2021-03-31 View Notice
159. MSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (२०७७।१२।१७) MoFE 2021-03-31 View Notice
160. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-१८) MoFE 2021-03-31 View Notice
161. ILaM आयोजनाको मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-25 View Notice
162. वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) MoFE 2021-03-21 View Notice
163. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-16 View Notice
164. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति विज्ञापन रद्द सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-03-15 View Notice
165. NAP Vacancy Notice (Re-Notice) MoFE 2021-03-15 View Notice
166. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा MSc Forestry अध्ययनको लागि आवेदन पेश गरेका कर्मचारीले थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE 2021-03-09 View Notice
167. Nepal Red Cross Society (रक्तदान सम्बन्धमा) MoFE 2021-03-02 View Notice
168. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति बाँडफाँडको सूचना (२०७७।११।१३) MoFE 2021-02-25 View Notice
169. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-११-११) MoFE 2021-02-23 View Notice
170. वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना MoFE 2021-02-23 View Notice
171. कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि समन्वय सम्वन्धमा MoFE 2021-02-22 View Notice
172. MSc Forestry अध्ययनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हेटौडासंगको MoU सूचना MoFE 2021-02-14 View Notice
173. EIA of Residence Apartment for Managers of Surya Nepal Pvt.Ltd., Bara (7-days Notice) MoFE 2021-02-11 View Notice
174. पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सम्वन्धी सूचना MoFE 2021-02-10 View Notice
175. EIA of Modkhu-Aathmayil-Ghattekhola-Bancharedanda Road (7.48 KM)-7-days Notice MoFE 2021-02-08 View Notice
176. EIA of Kalyanpur-Gaighat Road (18 Km.), Saptari-Udaypur (7-days Notice) MoFE 2021-02-04 View Notice
177. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२१) MoFE 2021-02-03 View Notice
178. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२०) MoFE 2021-02-02 View Notice
179. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-१९) MoFE 2021-02-01 View Notice
180. EIA of Tamor Corridor Road (40 Km.), Taplejung (7-days Notice) MoFE 2021-01-31 View Notice
181. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना (२०७७ माघ १८) MoFE 2021-01-31 View Notice
182. EIA of Chisapani-Dakaha-Chakmake-Bahun Tipling... Road (6.808 Km), Dhanusha MoFE 2021-01-31 View Notice
183. नेपाल सरकार मं.प.को २०७७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा MoFE 2021-01-28 View Notice
184. Notice for the EIA-Expert Roster (15-days Notice) MoFE 2021-01-28 View Notice
185. वन विज्ञान विषयमा स्‍नातकोत्तर तह अध्ययनको लागि सिट संख्याको सूचना MoFE 2021-01-20 View Notice
186. आवेदन सहमति MoFE 2021-01-19 View Notice
187. NAP Vacancy Notice MoFE 2021-01-18 View Notice
188. बैदेशिक अध्ययन तालीम (Republic of Korea) MoFE 2021-01-13 View Notice
189. आवेदन सहमति MoFE 2021-01-04 View Notice
190. छिन्नमस्ता अस्पताल २०० शैय्याको प्रस्तावित EIA प्रतिवेदन MoFE 2020-12-24 View Notice
191. EIA for Electricity Transmission (Lapsiphedi-Ratmate... New Butwal 400kV Substations) 7-days Notice MoFE 2020-12-24 View Notice
192. EbA II अछाम जिल्ला आयोजना संयोजक छनौटको सूचना MoFE 2020-12-13 View Notice
193. Draft EIA Report of Damak Clean Industrial Park MoFE 2020-12-10 View Notice
194. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना MoFE 2020-12-09 View Notice
195. Draft EIA_Report_OpticalFiber Solukhumbu MoFE 2020-12-08 View Notice
196. व्दितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE 2020-12-07 View Notice
197. Final EIA_Nobel Hospital-public display MoFE 2020-12-06 View Notice
198. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-12-01 View Notice
199. EIA of Butwal-Lamahi Railway Project (7-days Notice) MoFE 2020-11-29 View Notice
200. प्रशिक्षक हुन नपाउने सम्वन्धी सूचना MoFE 2020-11-30 View Notice
201. eNDC को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराई दिने १० दिने सूचना MoFE 2020-11-19 View Notice
202. लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सूचना MoFE 2020-11-13 View Notice
203. EIA of Crimson Hospital, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-11-05 View Notice
204. EIA of Lipana-Tikhachuli-Gairigau-Nayar Buder Road (11 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE 2020-11-04 View Notice
205. EIA of Saleta-Simalband-Palgadi Road (12 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE 2020-11-04 View Notice
206. द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE 2020-11-03 View Notice
207. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-०७-१७) MoFE 2020-11-02 View Notice
208. EIA of Surgical Block and Bunker Complex for NAMS, Bir Hospital (7-days Notice) MoFE 2020-10-13 View Notice
209. EIA of Mid Hongu Khola B Hydropower (22.9 MW), Solukhumbu MoFE 2020-10-08 View Notice
210. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-10-01 View Notice
211. EIA of Hotel Saffron CK, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-10-02 View Notice
212. EIA of Tribeni Irrigation Project, Jhapa (7-days Notice) MoFE 2020-08-16 View Notice
213. सूचीकृत संस्थाहरुको विवरण MoFE 2020-08-12 View Notice
214. EIA of Kalika Refinery, Nawalparasi (7-days Notice) MoFE 2020-08-12 View Notice
215. EIA of Rapti Ring Road, Dang (7-days Notice) MoFE 2020-08-09 View Notice
216. EIA of Mathillo Sitkhola Sana Hydro (905 KW), Arghakhanchi (7-days Notice) MoFE 2020-08-02 View Notice
217. अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE 2020-07-30 View Notice
218. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE 2020-07-30 View Notice
219. EIA of Butwal Medical College, Rupandehi (7-days Notice) MoFE 2020-07-29 View Notice
220. EIA of Bardibas Medical College, Mahottari (7-days Notice) MoFE 2020-07-29 View Notice
221. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE 2020-07-26 View Notice
222. EIA of Chino Khola Hydro (7.9 MW), Manang (7-days Notice) MoFE 2020-07-23 View Notice
223. EIA of Hotel Blue Mountain, Nagarkot (7-days Notice) MoFE 2020-07-22 View Notice
224. EIA of Bajkatteri-Dhorpatan Road (71 km) (7-days Notice) MoFE 2020-07-21 View Notice
225. EIA of Newton Hospital (250 Bed), Chitwan (7-days Notice) MoFE 2020-07-20 View Notice
226. सूची दर्ता गर्ने सूचना MoFE 2020-07-19 View Notice