S.N. Title Submitted By Published Date
1. Press Release (2079-01-09) mofe 2022-04-22 View Notice
2. अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ बारे प्रेस विज्ञप्ति (२०७८।१२।०८) mofe 2022-03-22 View Notice
3. विज्ञप्ति (२०७८।१०।११) mofe 2022-01-25 View Notice
4. प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस २०२१ को सन्दर्भमा) MoFE 2021-12-11 View Notice
5. Press Release (2078-08-02) mofe 2021-11-18 View Notice
6. Press Release (2078-07-11) mofe 2021-10-28 View Notice
7. सामुदायिक वन दिवस, २०७८ को विज्ञप्ति mofe 2021-08-09 View Notice
8. विज्ञप्ति MoFE 2021-06-28 View Notice
9. Press Release mofe 2021-06-22 View Notice
10. माननीय मन्त्रीज्यूबाट चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश MoFE 2021-06-16 View Notice
11. मा.राज्यमन्त्रीज्यूबाट चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश MoFE 2021-06-16 View Notice
12. Press Release (2078-02-19) MoFE 2021-06-02 View Notice
13. प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७८।०२।११) MoFE 2021-05-25 View Notice
14. विज्ञप्ति - सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस (श्रावण २५ गते) MoFE 2020-08-09 View Notice
15. Press Statement - World Day to Combat Desertification MoFE 2020-06-17 View Notice
16. अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना MoFE 2020-03-22 View Notice
17. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।४।२० forests 2019-08-05 View Notice
18. Press Release 2074-4-8 Forestry 2019-07-28 View Notice
19. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।३।३० forest 2019-07-15 View Notice
20. IPCC Working Group II meets in Nepal to continue preparation of the Sixth Assessment Report Environment 2019-07-09 View Notice
21. Press release on National Plantation Day 2076 forests 2019-06-29 View Notice
22. World Day To Combat Disertification, 17 June 2019 Environment 2019-06-17 View Notice
23. खण्डन गरिएको । योजना 2018-10-14 View Notice
24. Press release 2075/06/05 सूचना अधिकारी 2018-09-21 View Notice
25. Press release 2075/03/18 प्रवक्ता 2018-07-02 View Notice
26. Press Release (WORLD DAY TO COMBAT DISSERTIFICATION (WDCD)) MOFE 2018-06-17 View Notice
27. Press Release 2074|09|12 MOFE View Notice
28. Press Release 2074|06|06 MOFE View Notice
29. Press Release 2074|03|22 MOFE View Notice
30. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-31 View Notice
31. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
32. notice 2074|12|26 MOFE View Notice
33. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
34. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
35. कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी MOFE View Notice
36. संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४ MOFE View Notice
37. खर्चको फाँटवारी MOFE View Notice
38. NDAC sub committee meeting 073/74 MOFE View Notice
39. Press Release 2073-12-21 MOFE View Notice
40. Press Release 2074-11-10 MOFE View Notice
41. Press Release (MDAC-FY 2074/75) MOFE View Notice
42. Press Release MDAC Fy 073-74 MOFE View Notice
43. Press Release 2073-06-20 MOFE View Notice
44. Press Release 2073-02-23 MOFE View Notice
45. Conducting Grand Cycle Rally MOFE View Notice
46. पत्रकार सम्मेलन MOFE View Notice
47. पारमणविक पदार्थ तथा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन, NDT र सम्बन्धी MOFE View Notice
48. REA सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण MOFE View Notice
49. वार्षिक प्रगती समीक्षा २०७२ सम्बन्धि MOFE View Notice
50. Press Meeting MOFE View Notice
51. Message : World Environment Day June 5, 2015 MOFE View Notice