श्री रामसहाय प्रसाद यादव

श्री रामसहाय प्रसाद यादव


माननीय मन्त्री
थप विवरण
डा.पेम नारायण कंडेल

डा.पेम नारायण कंडेल


सचिव
थप विवरण
शिर्षक डाउनलोड
जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७-२०८७)
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
Chronology of National Agroforestry Policy Development (2071-2076)
राष्ट्रिय कृषि-वन नीति, २०७६
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वन ऐन, २०७६
नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
EbA II कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेशस्तर, २०७८/०७९
जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, स्थानीय तह, २०७८
प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७७
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
विनियोजन ऐन, २०७८
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट कार्यान्वयन संशोधित मार्गदर्शन
नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना २०७८
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना
विनियोजन अध्यादेश, २०७८
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
मिति २०७६/१०/१७ मा भएको बैठकको निर्णय
मिति २०७६/०७/१५ मा भएको बैठकका निर्णयहरु
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
वैदेशिक (चीन) को छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Swiss Government) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी
JDS Promotion Seminar सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
GRIPS Masters/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि मंसिर महिनासम्म वैदेशिक भ्रमण, बैठक, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/09/07)
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि वैदेशिक बैठक, भ्रमण, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/07/19)
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/७५ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
Climate Change Scenarios for Nepal
NEPAL’S SIXTH NATIONAL REPORT TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
भूकम्प पश्चात नेपालमा एकिकृत रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन २०१५-२०१७ (सिकिएका पाठहरु)
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन
वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्बन्धीत सूचनाहरूको संगालो
Updated National Implementation Plan for Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Nepal
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७८ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म) वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७८ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७७ माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७७ कार्तिक देखि पुस मसान्त सम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७७ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७७ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म)
थप हेर्ने

   प्रवक्ता

श्री मेघनाथ काफ्ले

सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : ०१-४२११९३६
मोवाइल नं.: ९८४१५९१९९४
इमेल : megh.kafle@nepal.gov.np

   सूचना अधिकारी

श्री मोहनचन्द्र विश्वकर्मा

उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. :०१-४२११७०३ Ext. १५०
मोवाइल.: ९८५१२३७३२४
इमेल : infoofficer@mofe.gov.np

   भिडियो ग्यालरी

   तस्विर संग्रह

   फेसबुक

Ministry of Forests and Environment's Office

   ट्विटर